viagra cialis viagra

Yds ve Lys 5 hazırlıkta en çok çıkan ingilizce kelimeleri – 4

09 Kasım 2013
abandon terk etmek, vazgeçmek
according  e göre
action olay
admiration taktir hayranlık
adverb zarf
agenda gündem
ahead ileride, öne doğru
aim amaç, hedef
Allow izin vermek
announced açıkladı, bildiri
anywhere: herhangi biyer
appaer: gözükmek
approve: onaylamak
beneficial Yararlı
beyond: ötede, ileride, – den sonra
blast patlama
border: sınır
boring: sıkıcı
breath: nefes
Bribery Rüşvet
businesswoman iş kadını
Chairperson Başkan
combination: bileşim
combine: birleştirmek
compete: rekabet etmek
complaint: şikayet
Comprehension Kavrama, anlayış
concern: kaygılanmak, ilgilendirmek
confidence: güven
confuse:  karıştırmak
contain: içermek
Content İçerik, hoşnut
continue: devam etmek
continuous: sürekli
Contribute katkı, yardım
curtain: perde
decrease: azaltmak
definite: kesin
demand: istemek
describe: tanımlamak
discriminatory ayırımcı
distance: mesafe
falcon şahin
force: güç
Foreword Önsöz
forgive: affetmek
formal:  resmi
former: önceki
frequent:  sık
furniture mobilya
gentle: nazik
get: sahip olmak, işitmek, olmak
Grateful Minnettar
harsher kaba, ağır, sert, kırıcı
hate nefret
İntend Niyetinde olmak
introduce Tanıtmak,başlamak,sunmak
involving içermek
joint: ortaklaşa, birleştirme
journey: yolculuk
judge:  tenkit etmek
local: yerli
lonely: yalnız
look after:  e bakmak
loud: yüksek ses
loyal: sadık
Meticolous Titizce, dikkatlice
minorities azınlık
new term yeni dönem
package paket
press conference Basın toplantısı
proposal öneri
punishment ceza
racist ırkçı
Revise Tashi, yeniden gözden g
satisfied memnun
Section Parça, kısım
sequel netice , sonuç
Solve Çözmek , halletmek
speech konuşma, söylem
Sufficient Yeterli
Supplement Ek , eklemek
through sayesinde, ile
well known İyi tanınan, bilinen
*Fabricate İmal etmek
*Futile Boşuna
*Foggy Sisli
*Flushed Utanmak
*Hug Kucaklamak
*Procure Kazanmak
Etiketler :
Derecelendirme:
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Kullanıcı Yorumları


Konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir?

Benzer Haberler


09 Kasım 2013, Yorum Yapılmamış
09 Kasım 2013, Yorum Yapılmamış
09 Kasım 2013, Yorum Yapılmamış
04 Ekim 2013, Yorum Yapılmamış