viagra cialis viagra

Sigmund Freud’un Kronolojik Hayatı ve Eserleri

07 Ağustos 2013

Sigmund Freud’un Hayatı

1856 – 6 Mayıs. Moravia’da Frieiberg’de doğum.

1860 Aile Viyana’ya yerleşir.

1865 Gymnasium’a (ortaokul) girer.

1873 Viyana Üniversitesine tıp öğrencisi olarak girer.

1876-82 Viyana’da Fizyoloji Enstitüsünde Brücke’nin yanında çalışır.

877 İlk yayınlar: anatomi ve fizyoloji üzerine makaleler

1881 Tıp doktoru olarak mezun olur

1882 –  Martha Bernays ile nişanlanma

882-5 –  Viyana Genel Hastanesinde çalışma, beyin anatomisi üzerinde yoğunlaşma: pek çok yayın

1884-7   Kokainin klinik kullanımı üzerine araştırmalar

885   Nöropataloji Privatdozent’i (üniversite hocası) olarak atanma

886  Martha Bernays’la evlenme. Viyana’da sinir hastalıkları üzerine özel muayenehane açış.

1886-93  Viyana’da Kassowitz Enstitüsünde nöroloji üzerine, özellikle çocuklardaki beyin felçleri üzerine sürekli çalışma ve pek çok yayın

1887  En büyük kızının doğumu (Mathilde)

1887-1902 –  Berlin’deki Wilhelm Fliess’le arkadaşlık ve yazışma. Freud’dun, bu dönemde, ona yazdığı ve ölümünden sonra, 1950’de yayımlanan mektupları görüşlerinin gelişimine pek çok ışık tutmuştur.

1887 –  Uygulamalarında hipnotik telkini kullanmaya başlar

1888 –  Histerinin katartik sağaltımında hipnozu kullanarak, Breuer’i izlemeye başlar. Giderek hipnozu bırakır ve onun yerine serbest çağrışımı geçirir.

1889 -   Telkin tekniğini incelemek üzere, Nancy’de Bernheim’ı ziyaret eder. En büyük oğlunun doğumu (Martin)

1891 –  Afazi üzerine monografi.

1892 –  En küçük oğlunun doğumu (Ernst).

1893-8   Histeri, obsesyonlar ve anksiyete üzerine araştırma ve kısa makaleler.

1895   Breuer ile birlikte, “Histeri Üzerine Çalışmalar”; olgu öyküleri ve Freud’un kendi tekniği betimlemesi.

1893-6   Freud’la Breuer arasında giderek artan görüş ayrılığı. Freud, savunma ve bastırma kavramlarını ve de nevrozun, ego ile libido arasında bir çatışmanın sonucu olduğunu getirir.

1895   Bilimsel bir ruh bilim projesi: Freud’un Fliess’e mektupları arasında bulunur ve ilk kez 1950’de basılmıştır. Ruhbilimi nöroloji terimleri ile anlatmak için başarısız bir girişim, ama Freud’un daha sonraki çoğu kuramının habercisidir.

1896   “Ruh çözümleme” teriminin ortaya çıkışı. Babasının ölümü (80 yaşında).

 

1897  Freud’un öz-çözümlemesi; yaralanma kuramının terk edilmesine ve çocuksu cinsellik ve Oediepus karmaşasının benimsenmesine yol açmıştır.

 

1900  “Düşlerin Yorumu”. Son bölümünde, Freud’un zihinsel süreçler, bilinçdışı ve haz ilkesinin üstünlüğü üzerine tüm görüşleri ilk kez özetlenir.

 

1901  “Günlük Yaşamın Psikopatolojisi”. Bu, düşler hakkındaki kitapla birlikte, Freud’un kuramlarının, yalnızca patolojik durumlara değil normal zihinsel yaşama da uygulandığını ortaya koyar.

 

1902  Professor Extraordinarius atanır.

 

1905  “Cinsellik Kuramı Üzerine Üç Deneme”: İnsanoğlunda, cinsel içgüdünün gelişiminin, bebeklikten erişkinliğe dek ilk kez izlenişi.

 

1906 –  Jung ruh çözümlemeye katılır.

 

1908  Ruhçözümleyicilerin ilk uluslar arası toplantısı (Salzburg’da).

 

1909  Freud ve Jung konferans vermek üzere A.B.D.ye çağırılırlar. Bir çocuğun ilk çözümlemesinin olgu öyküsü (küçük Hans beş yaşında) daha önce, erişkinlerin çözümlemesinden çıkarılmış olan sonuçların, özellikle de bebeklik cinselliği ile Oediepus ve iğdiş edilme karmaşasına ilişkin olanların desteklenmesi.

 

1910  “Narsisizm” kuramının ilk ortaya çıkışı.

 

1911-15  Ruh çözümleme tekniği üzerine makaleler.

 

1911  Adler’in ayrılışı. Ruh çözümleme kuramlarının psikolojik bir olguya, Dr. Schreber’in öz yaşam öyküsüne uyarlanması.

 

1912-13  “Totem ve Tabu”: Ruh çözümlemenin, antropolojik malzemeye uyarlanması.

 

1914   Jung’un ayrılışı. “Ruhçözümsel Devinimin Tarihi Üzerine”. Adler ve jung hakkında polemik yapılan bir kesimi de içerir. Son büyük olgu öyküsünü, “Kurt Adam”ı yazar. (1918’e dek yayınlanmamıştır).

 

1915   Günümüze yalnızca beş tanesi gelmiş temel kuramsal sorularla ilgili oniki “metapsikolojik” makaleden oluşan dizi.

 

1915-17  “Giriş Konferansları”: Freud’un görüşlerinin birinci Dünya Savaşı’na kadarki durumunun kapsamlı genel bir değerlendirmesi.

 

1919  Narsisizm kuramının savaş nevrozlarına uygulanması. İkinci kızının ölümü.

 

1920  ”Haz İlkesinin ötesinde”: “yineleme takıntısı” ve “ölüm iç güdüsü” kuramının ilk kez açık olarak tanıtılması.

 

1921 –  “Grup Ruhbilimi”. Egonun sistematik bir çözümsel incelenmesinin başlangıcı.

 

1923 –  “Ego ve İd”. Bir id, bir ego ve bir de süperegoya bölünmesiyle aklın yapı ve işleyişinin büyük ölçüde düzeltilmiş tanımı. Kanser hastalığının ortaya çıkışı.

 

1925 –  Kadınların cinsel gelişimi üzerine düzeltilmiş görüşler.

 

1926 –  “Ketvurmalar, Belirtiler ve Anksiyete”. Anksiyete sorunu üzerine düzeltilmiş görüşler.

 

1927 –  “Bir yanılsamanın geleceği”. Bir din tartışması: Freud’un geriye kalan yıllarının çoğunu adadığı bir dizi toplum bilimsel çalışmanın birincisi.

 

1930  “Uygarlık ve Hoşnutsuzlukları”. Bu, Freud’un yıkıcı iç güdüler (ki ölüm iç güdüsünün bir görünümü sayılmıştır) üzerine ilk kapsamlı çalışmasını içerir. Freud, Frankfurt kenti tarafından Goethe ödülü ile ödüllendirilir.

 

1933  Hitler Almanya’da güç kazanır. Freud’un kitapları Berlin’de halk önünde Naziler tarafından yakılır.

 

1934-8  “Musa ve Tek Tanrıcılık”. Freud’un yaşarken yayımlanan son kitabı.

 

1936 –  Hitler’in Avusturya’yı işgali. Freud, Londra’ya gitmek üzere, Viyana’yı terk eder. “Ruhçözümlemenin Bir Taslağı”. Ruh çözümlemenin son, bitmemiş ama köklü bir tanımı.

 

1939   23 Eylül, Londra’da ölümü

Derecelendirme:
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Kullanıcı Yorumları


Konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir?

Benzer Haberler


11 Ağustos 2013, Yorum Yapılmamış
07 Ağustos 2013, Yorum Yapılmamış
07 Ağustos 2013, Yorum Yapılmamış
07 Ağustos 2013, Yorum Yapılmamış
07 Ağustos 2013, Yorum Yapılmamış
07 Ağustos 2013, Yorum Yapılmamış