viagra cialis viagra

2013 Eğitim Öğretim Yılı Sosyal Bilgiler Dersi Zümre Toplantı Tutanağı

10 Ağustos 2013

HİLMİ DİLMEN İLKÖĞRETİM OKULU2011-2012 ÖĞRETİM YILI

SOSYAL BİLGİLER, TC İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK,

VATANDAŞLIK VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ DERSLERİ

ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI

 

ZÜMRE TOPLANTI TARİHİ : 27.09.2011

ZÜMREYE KATILANLAR : Uğur ERGİNEKİN, Şeref AYDIN, Süreyya GÜLCAN

TOPLANTI YERİ VE SAATİ : Öğretmenler Odası ,15:30

 

GÜNDEM

1. Açılış ve yoklama

2. Anayasanın 42.maddesinin incelenmesi

3. Türk Milli Eğitiminin Amaçlarının okunması

4. Çalışma takviminin ve Müfredat proğramlarının incelenmesi, çalışmaların ve planların çalışma takvimine uygun olarak düzenlenmesi

5. Bir önceki zümre toplantılarında alınan kararlar ve uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi

6. Derslerin işlenmesinde kullanılacak araç ve gereçler, diğer zümre öğretmenleri ile işbirliği

7.Derslerin işlenmesinde uygulanacak yöntem ve teknikler

8. Yazılı sınavlar ve ders içi performanslar

9. Proje ve Performans konularının tespiti

10. Dilek, temenniler ve kapanış

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1. 2011-2012 Eğitim- Öğretim yılı Sosyal grubu zümre öğretmenleri toplantısı 27.09.2011 tarihinde, saat 15.30 da,

Müdür yardımcısı Uğur ERGİNEKİN başkanlığında Öğretmenler Odasında, zümre öğretmenlerinin katılımıyla başlamıştır.

Zümre başkanı Uğur ERGİNEKİN;“Yeni öğretim yılımız hayırlı ve uğurlu olsun. Bu yıl yapacağımız çalışmalarda daha gayretli ve başarılı olacağımıza inanıyorum. Geçmiş yıllardaki tecrübelerimizden de faydalanarak daha mükemmel çalışmalarda bulunacağımızı düşünüyorum. Bu sebeple çalışmalarınızda başarılar diliyor ve 2011–2012 eğitim-öğretim yılının milletimize ve tüm eğitim camiasına başarılar getirmesini diliyorum ” diyerek toplantıyı açtı. Şeref AYDIN tarafından gündem maddeleri okundu ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

 

2.TC Anayasasının 42.maddesi zümre başkanı Uğur ERGİNEKİN tarafından okundu.’Kimse eğitim ve öğretim haklarından yoksun bırakılamaz,eğitim ve öğretim Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre,devletin gözetimi ve denetimi altında yapılır.’ maddesi üzerinde önemle duruldu.

 

3.Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 2.maddesi Süreyya GÜLCAN tarafından okunarak aşağıda belirtilen maddeler incelendi.

a.Atatürk inkılap ve ilkelerine ve anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı;Türk milletinin milli,ahlaki,insani,manevi ve kültürel değerlerini benimseyen görev ve sorumluluklarını bilen yurttaşlar yetiştirmek.

b.Beden,zihin,ahlak,ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı,şekilde gelişmiş yapıcı,yaratıcı ve verimli kişiler yetiştirmek.

c.İlgi,istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi,beceri,davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle meslek sahibi olmalarını sağlamak.

 

4. Süreyya GÜLCAN tarafından ilköğretim kurumlarının amaçları okundu. Şeref AYDIN;’öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda,toplum içindeki rollerini bilen,başkaları ile iyi ilişkiler kuran,işbirliği içinde çalışabilen,çevresine uyum sağlayabilen,iyi ve mutlu bir vatandaş olarak yetiştirmenin ‘ önemli olduğunu belirtti.

Ayrıca zümre başkanı Uğur ERGİNEKİN;Sosyal Bilgiler müfredat programının temelinin öğrenci merkezli eğitim olduğunu belirtti. Temel prensibin ise etkinlik temelli Sosyal Bilgiler Öğretimi olduğunu vurguladı. Yeni Sosyal Bilgiler Öğretim Programının vizyonunu ise; 21. yüzyılın çağdaş, Atatürk ilkeleri ve inkılâplarını benimsemiş, Türk tarihini ve kültürünü kavramış, temel demokratik değerlerle donanmış ve insan haklarına saygılı, yaşadığı çevreye duyarlı, bilgiyi deneyimlerine göre yorumlayıp sosyal ve kültürel bağlam içinde oluşturan, kullanan ve düzenleyen (eleştirel düşünen, yaratıcı, doğru karar veren), sosyal katılım becerileri gelişmiş, sosyal bilimcilerin bilimsel bilgiyi üretirken kullandıkları yöntemleri kazanmış,sosyal yaşamda etkin,üretken, haklarını ve sorumluluklarını bilen, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yetiştirmek olarak açıkladı.

 

TC MEB Talim Terbiye Kurulu tarafından hazırlanan Sosyal Bilgiler 6 ve 7 dersleri müfredat programı incelendi. Şeref AYDIN tarafından Sosyal Bilgiler öğretim programının genel amaçları okundu. Sosyal Bilgiler öğretim programının uygulanması ile ilgili açıklamalar incelendi. Sosyal Bilgiler öğretim programında kullanılan semboller üzerinde duruldu.Müfredatın ölçme ve değerlendirme bölümü Süreyya GÜLCAN tarafından okundu ve zümre tarafından incelendi.

TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi müfredat programları incelendi.

2635 sayılı Tebliğler Dergisi incelenerek TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin haftada 2 saate indirildiği,öğretim programının bu süre değişikliği göz önünde bulundurularak işlenmesi gerektiği Uğur ERGİNEKİN tarafından belirtildi. (Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 2635 Nolu Tebliğler Dergisinde yayınladığı ve 20/07/2010 tarihli 75 sayılı kararına göre “Ders saati azalan T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük (8. sınıf) dersinde, yeni öğretim programı uygulamaya konuluncaya kadar mevcut öğretim programları temel alınarak zümre öğretmenler kurulunca hazırlanan programlar uygulanacaktır.” maddesine dayanılarak mevcut müfredatın yıllık planlamada iki ders saatine göre ayarlanması kararı alındı.)

Ayrıca Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimidersi,haftada 1 ders saati olmak üzere2011–2012Öğretim Yılından itibaren 8. sınıflarda 2 zorunlu ders olarak okutulacağı, İlköğretim Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi dersinde Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca hazırlanan öğretim programına ve kılavuz kitaplara göre, ders programının ve yıllık planının hazırlanması gerektiği belirtildi.

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Süreyya GÜLCAN müfredattaki etkinliklerin uygulanmasında sorunlar yaşandığını, etkinliklerin sınıfta yapılması gerektiğini ancak gerek zaman açısından gerekse kitaptaki etkinliklerin sınıfta uygulanamayacak türde yapılmasından dolayı sorunlar yaşandığını belirtti. Sosyal Bilgiler Öğretmeni Şeref AYDIN röportaj, araştırma internet sitesi inceleme anket gibi sınıfta yapılamayacak etkinliklerin ve derste yeterli zaman bulunamadığı için yapılamayacak etkinliklerin ev ödevi olarak verilmesinin gerektiğini belirtti.

Ayrıca Sosyal Bilgiler Öğretmeni Şeref AYDIN;’ TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin haftada iki ders saatine indirilmesine rağmen, gelen ders kitaplarında ve yıllık planlarda müfredatın yine üç ders saatine göre düzenlendiğini ve bu durumun konuların yetiştirilmesi bakımından sıkıntı yaratacağını belirtti.

Zümre başkanlar kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda, ünitelendirilmiş yıllık planların elektronik ortamda hazırlanıp okul idaresine teslim edilmesi, 2504 sayılı Tebliğler Dergisine uygun olarak,Sosyal Bilgiler ve TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük derslerinin yıllık planlarında ise ‘Atatürkçülük ve Ara Disiplinler’ başlığı altında Atatürkçülük ile ilgili kazanımlara yer verilmesi gerektiği ortak esaslar dahilinde kararlaştırıldı.

2011–2012 Eğitim öğretim yılı çalışma takvimi incelendi. Zümre başkanı Uğur ERGİNEKİN; bu yıl 19 Eylül’de başlayan öğretim yılının ilk döneminin 20 Ocak 2012’de biteceğini, 6 Şubat’ta başlayacak olan ikinci döneminin ise 8 Haziran’da sona ereceğini ancak 28 Ekim öğleden sonra Cumhuriyet Bayramı, 6- 9 Kasım tarihleri arası Kurban Bayramı ve 23-24 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs Emekçiler Bayramı tatilleri dolayısıyla derslerin işlenmeyeceğini, yıl içinde yapılacak olan çalışmaların ve planların bu çalışma takvimine uygun olarak düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

 

5.Yenilenen Sosyal Bilgiler Öğretim Programına göre 6.,7.ve 8. sınıflar için kılavuz kitap olduğu gerekçesi ile günlük planların kılavuz kitaptan uygulanmasına ,ancak uygulamanın okul ve çevre imkanları dahilinde gerçekleşeceği için yıllık planlar üzerinde düzeltmeler yapılabileceğine karar verildi. Ayrıca kılavuz kitaplarındaki etkinliklerin dışında da başka etkinliklerin de hazırlanarak uygulanabileceği belirtildi.

Bir önceki öğretim yılında alınan zümre kararları Süreyya GÜLCAN tarafından okundu.2010-2011 öğretim yılında alınan zümre kararlarının uygulanmasında herhangi bir aksaklıkla karşılaşılmadığı,özellikle zümre kararları doğrultusunda öğrenci çalışma kitaplarındaki etkinliklerin eksiksiz bir şekilde tamamlandığı ve kazanımlar doğrultusunda derslerin işlenip öğrencilere ders kazanımlarının kavratıldığı bu yılda aynı kararın uygulanmasının ders başarısını olumlu yönde etkileyeceği belirtildi.

6. Dersler işlenirken göz önünde bulundurulması gereken özellikler belirtildi.

a.Dersin genel hedefleri ile konuların özel hedefleri arasında bağ kurulması ve bu amaçlara ders işlenişinde yer verilmesi konusunda Şeref AYDIN söz alarak ‘derslerimizin genel hedefleri ile ilköğretim ilkelerinin özelliklerine göre hareket edilmesini’ istedi.

Derslerin ve konuların özelliklerine göre ders işlenirken mümkün olduğunca öğrencilerin merkeze alınması kararlaştırıldı. Yöntem ve teknik olarak öğrencilerin derse hazır olarak girmeleri sağlandıktan sonra, öğrencilerle konunun karşılıklı işlenmesinin ve konu sonlarında mümkün olduğunca tekrarların yapılmasının faydalı olacağına ve bu doğrultuda konuların işlenmesine karar verildi. Derslerde öğretmenin toparlayıcı, eksiklikleri giderici ve bilgi tamamlayıcı fonksiyonu olacağı kararlaştırıldı.

Ayrıca öğrencilere bilimsel genelleme yapma,harita okuma ve atlas kullanma,girişimcilik,araştırma,çıkarımda bulunma,sosyal katılım ve yaratıcılık becerilerinin sınıfta doğrudan kazandırılmasına,konuların işlenişinde “yakından uzağa, somuttan soyuta, basitten karmaşığa’’ ilkelerine uyulmasına karar verildi.

b.Derslerde kullanılacak eğitim teknolojileri,araç ve gereçleri konusunda;ders kitabı,haritalar, küre,atlas,ansiklopediler,kavram haritaları,tarih şeridi,video kasetler,projeksiyon,internet ile okul ve öğrenci ilişkisini geliştirmek amacı ile okul kütüphanesinin kullanımına da yer verilmesi gerektiği belirtildi.Ayrıca her öğrencinin ders kitabı,defteri ve atlası ile derse katılması sağlanacak,haritalar üzerinde yerler gösterilerek öğrenciye harita kullanması öğretilecektir. TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi işlenirken de mutlaka ‘Nutuk’tan yararlanılacaktır.

c. Süreyya GÜLCAN eğer imkan bulunursa Sosyal Bilgiler 6 dersinde ‘Kültür ve Miras’ ünitesi işlenirken, Isparta ilinin turistik yerlerini öğrencilere tanıtmak amacıyla bir müze ve ören yeri gezisi planlanabileceğini belirtti.

d.Sosyal Bilgiler ve TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersine ait Atatürkçülükle ilgili konu ve açıklamaların,ünitelere göre öğrenme alanlarının ve ders kazanımlarının T.C. MEB Talim Terbiye Kurulu tarafından hazırlanan Sosyal Bilgiler programı içinde yer aldığı ve buradan takip edilmesi gerektiği belirtildi.

e. ‘Sosyal Bilgiler dersinin anlama-anlatma, olayları oluş sırasına göre kavrama, tarihsel olayları neden- sonuç ilişkisi gözeterek anlama, harita bilgisi, olaylardan yargıya varma, amaçları kavrama, olaylardaki ilişki ve çelişkileri görebilme, bilgiyi kullanma doğrultusunda işlenmesinin başarıyı artıracağı’ Süreyya GÜLCAN tarafından belirtildi.

Ayrıca başarıyı artırmak için konulara göre işbirliği yapılacak zümre öğretmenleri belirlendi.

Sosyal Bilgiler,TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi derslerinde Türkçe öğretmenleri ile sürekli diyalog kurulması,öğrencilerin okuma,yazma,anlama ve kavrama yeteneklerinin geliştirilmesi,Türkçemize uygun yazı yazılması ve imla kurallarına uyulması için görüş alışverişinde bulunulması kararlaştırıldı.

Sosyal Bilgiler 6 dersinde;’Yeryüzünde Yaşam’ ünitesi işlenirken ‘oran-orantı’ konusunda,’Ülkemizin Kaynakları’ ünitesi işlenirken de ‘tablo ve grafikler’ konusunda Matematik öğretmeni ile işbirliği yapılacaktır.Ayrıca ‘Ülkemizin Kaynakları’ ünitesi işlenirken ‘yer kabuğu nelerden oluşur’ konusunda Fen ve Teknoloji öğretmeni ile işbirliği yapılacaktır.Ayrıca ’Elektronik Yüzyıl’ ünitesi işlenirken de Fen ve Teknoloji dersinin ‘Vücudumuzda Sistemler’ ve ‘Canlılarda Üreme,Büyüme ve Gelişme’ üniteleri ile ilgili kazanımların bağdaştırılması için Fen ve Teknoloji öğretmeni ile işbirliği yapılacaktır.

Sosyal Bilgiler 7 dersinde ise ’Ülkemizde Nüfus’ ünitesi işlenirken grafikleri yorumlama konusunda Matematik öğretmeni ile 3 ‘Zaman İçinde Bilim’ ünitesi işlenirken de Fen ve Teknoloji dersinin ‘Güneş Sistemi ve Ötesi:Uzay Bilmecesi’ ünitesi ile ilgili kazanımların bağdaştırılması için Fen ve Teknoloji öğretmeni ile işbirliği yapılacaktır.

Ayrıca performans ve proje ödevlerinde yer alan afiş ve pankart hazırlama ile ilgili konularda öğrencilerin Görsel Sanatlar öğretmeni ile iletişim kurmaları sağlanacaktır.

 

7. Uğur ERGİNEKİN,’Sosyal Bilgiler,TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük,Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi’ derslerinde konular işlenirken anlatım,soru-cevap,problem çözme,beyin fırtınası,gurup tartışması,kubaşık öğrenme,kodlama,özetleme,örnek olay,demonstrasyon(gösteri),araştırma gibi teknikler kullanılması gerektiğini ve bu yöntemlerin sınıf seviye ve konularına göre seçilmesinin önemini’ belirtti.Ayrıca konuların özellikle anlatım ve soru-cevap yöntemleri uygulanırken neden-sonuç ve önemi üzerinde durularak ezberden kaçınılması,düşündürterek anlama yoluna gidilmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca Sosyal Bilgiler dersi işlenirken yeni müfredat programına uygun olarak gerekli beceri,bilgi ve kavramları kazandırmada örnek olay inceleme,slogan bulma,poster-afiş hazırlama,şiir-öykü yazma,görsel imge oluşturma,önem sırasına koyma,başlık bulma,sınıflama, örnek verme,bulmaca,kendini değerlendirme, karşılaştırma, dramatizasyon, problem çözme gibi yöntemlerin kullanılabileceği belirtildi.

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Süreyya GÜLCAN kılavuz kitaplarındaki etkinliklerden uygun olanların seçilip uygulanması ve kendimizin de etkinlikler hazırlayarak öğrenciyi daha aktif hale getirilmesinin gerektiğini söyledi. Konuların işlenişinde, konuların özelliğine göre karşılaştırma, dramatizasyon, örnekleme, tahlil, çözümleme, açıklayıcı anlatım, çizim, haritada gösterme münazara, örnek olay incelemesi, problem çözme gibi öğrenciyi aktif kılan , onu araştırmaya ve incelemeye sevk eden tekniklere de başvurulması gerektiğini, ayrıca konuların işlenişinde “yakından uzağa, somuttan soyuta, basitten karmaşığa ilkelerine uyulmasını söyledi..

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Şeref AYDIN müfredatın öğrenci merkezli bir eğitim sistemi getirdiğini, yaptırılacak etkinliklerle öğrencilerin derse aktif olarak katılacağını derslerimizi daha öğretici hale getirmek için video, slâyt, gibi görsel imkânlardan da faydalanmalıyız. Derslerimizde konularımızla ilgili dilsiz haritalar, kullandığımız takdirde derslerimizin daha verimli geçeceğini düşünüyorum” dedi.

Ayrıca öğrencilerin test tekniğine alışması ve öğrenilenlerin daha geniş değerlendirilmesinin yapılabilmesi için; mümkün olduğu kadar ders sonu değerlendirmelerinde teste yer verilmesine karar verildi

 

8. MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ölçme ve değerlendirmenin genel esasları ile ilgili olan 32.,33.,35.,36.,38.,39. ve 40. maddeleri Şeref AYDIN tarafından okundu ve maddeler zümre tarafından incelendi.Bu maddeler doğrultusunda;

a.Sosyal Bilgiler dersinde ölçme ve değerlendirmenin öğrencilerin;eleştirel düşünme,yaratıcı düşünme,iletişim kurma,araştırma yapma,problem çözme,karar verme,bilgi teknolojilerini kullanma,girişimcilik, Türkçeyi doğru,güzel ve etkili kullanma,gözlem,mekanı algılama,zaman ve kronolojiyi algılama,değişim ve sürekliliği algılama,sosyal katılım ve empati gibi temel becerilere ne derece sahip olduklarını belirlemeye yönelik olması kararlaştırıldı.

b.Eğitimde,önceki öğrenmelerin sonraki öğrenmeleri etkilediği,eksik ya da yanlış öğrenmelerin ise sonraki öğrenmeleri engellendiği belirtildi.Bu nedenle,öğrenmede yaşanan bu aksaklıklardan haberdar olmak için öğrencileri yazılı ve sözlü olarak sınamanın yanında tartışma,sunum,sergi,proje,gözlem, görüşme,öğrenci ürün dosyası,öz değerlendirme ve akran değerlendirme

çalışmalarının da yapılması kararlaştırıldı.

c.Sosyal Bilgiler grubu dersler için iki’şer yazılı sınav yapılması kararlaştırıldı.

ç.Yazılı sınav tarihleri Sosyal Bilgiler, TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük,Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi dersleri için;

 

 

Yazılı Sayısı

Yazılı Şekli

I. Dönem

I. Yazılı

Klasik, Boşluk Doldurma, Doğru Yanlış Çoktan Seçmeli, Eşleştirme

II. Yazılı (Ortak sınav)

20 Çoktan seçmeli

II. Dönem

I. Yazılı

Klasik, Boşluk Doldurma, Doğru Yanlış Çoktan Seçmeli, Eşleştirme

II. Yazılı (Ortak sınav)

20 Çoktan Seçmeli

 

 

 

I. DÖNEM

II. DÖNEM

DERSLER I. YAZILI II.YAZILI I. YAZILI II.YAZILI
Sosyal Bilgiler 6

Kasım 4. hafta

Ocak I. hafta Nisan I.hafta Mayıs 4. hafta
Sosyal Bilgiler 7 Kasım 3. hafta Ocak I. hafta Nisan I.hafta Mayıs 3. hafta
TC İnkılap Tarihi ve Ata. Kasım 3. hafta Ocak I. hafta Mart 4.hafta Mayıs 1. hafta
Vatandaşlık ve Demokrasi Eğt. Kasım 3. hafta

Ocak I. hafta

Nisan I.hafta Mayıs 1. hafta

 

Ortak sınavların ise her dönemin ikinci yazılısı olarak yapılması kararı alındı.Yazılı sorularının ise çoktan seçmeli,doğru-yanlış,boşluk doldurma, eşleştirme ve klasik soru bölümlerinden oluşturulması kararlaştırıldı.

Ayrıca İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 32.maddesi doğrultusunda öğrencilerin başarılarının sınavlarla birlikte proje ve performans ödevi çalışmalarına dayalı olarak değerlendirilmesi kararlaştırıldı.Ayrıca İlköğretim Kurumları Yönetmeliği doğrultusunda; “ Öğrencilerin başarılarının sınavlarla birlikte proje, performans ödevi, ders içi performanslarına dayalı olarak değerlendirileceği; öğrencilerin, bir ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde en az bir proje, her yarıyılda derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde en az bir performans ödevi hazırlayacakları; projeler ve performans ödevlerinin, öğretmence belirlenen ölçütlere göre hazırlanan değerlendirme ölçeği veya dereceli puanlama anahtarına göre değerlendirileceği; değerlendirme ölçütleri belirlerken 4 öğrencilerin görüşlerinden de yararlanabileceği” belirtildi.

9. İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 32.maddesi doğrultusunda proje konuları belirlendi. Proje konularının Sosyal Bilgiler Öğretim Programında yer alan ‘Proje Değerlendirme Ölçeği’ esas alınarak değerlendirilmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca proje ve performans ödevlerinin öğrencilerin grup hâlinde veya bireysel olarak istedikleri bir konuda inceleme, araştırma ve yorum yapma, görüş geliştirme, yeni bilgilere ulaşma, özgün düşünce üretme ve çıkarımlarda bulunmaları amacıyla ders öğretmeni rehberliğinde yapacakları çalışmalar olarak verilmesine, bir ders yılı içinde en az 1(bir) Proje ve 1(bir) performans ödevi verilmesine ve verilen dönem içinde değerlendirilmesine karar verildi. Proje görevlerinin değerlendirilmesi aşamasında öğretmen tarafından proje ile ilgili dereceli puanlama anahtarı yapılmasına, ayrıca Kılavuz Kitaplarından verilen proje ödevlerinin değerlendirilmesinde yine kitaptaki dereceli puanlama anahtarı kullanılmasına karar verildi.

6. SINIF SOSYAL BİLGİLER PERFORMANS GÖREVLERİ

 

Ünite: 1 Sosyal Bilgiler Öğreniyorum

1/1 Konu: Aşağıda verilmiş konu örneklerinden bir tanesini seçerek ya da yakın çevrenizde ilginizi çeken bir konu belirleyerek, konuyla ilgili bilimsel araştırma yapma.

-Konu: Hak ve Sorumluklarımız

-Konu: Türkiye Cumhuriyetinin Yapısı

-Konu: Hakkımızı Savunuyoruz

-Konu: Teknolojinin olumlu ve olumsuz sonuçları

1/2 Konu: OKUMAK İSTİYORUM! (Haklarımız ve Sorumluluklarımız)

1/3 Konu: Türk Dil Kurumu – Türkçe’mize Giren Yabancı Kelimeler, Alınabilecek Tedbirler-grafik

1/4 Konu:Haklarımız, Sorumluluklarımız Ve Özgürlüklerimiz –Pano(afiş) hazırlama

1/5 Konu: Kişi hak ve özgürlüklerle ilgili poster hazırlama

1/6 Konu:Sosyal bilimlerin gelişmesi için Atatürk’ün yaptığı çalışmalar– pano(afiş)

 

Ünite:2 Yeryüzünde Yaşam

2/1 Konu: Akdeniz Bölgesinde görülen bitki örtüsü konulu bir poster hazırlayınız.

2/2 Konu: Aşağıda belirtilmiş Türkiye’nin Bölgelerinden birini seçmeniz ve seçtiğiniz bölgenin iklim özelliklerini tanıtan bir rapor hazırlamanız istenmektedir.

-Karadeniz Bölgesi

-Marmara Bölgesi

-Ege Bölgesi

-Akdeniz Bölgesi

-İç Anadolu Bölgesi

-Doğu Anadolu Bölgesi

-Güney Doğu Anadolu Bölgesi

 

2/3 Konu: Dünya üzerinde görülen iklimler ve etkileri konulu bir poster hazırlayınız.

2/4 Konu: Dünyanın çeşitli yerlerinde görülen iklim farklılıklarının insan yaşamına etkileri – poster

2/5 Konu: Bir tabaka karton üzerine kıtalar ve okyanusları gösteren harita çizme.

2/6 Konu: Ormanlar yok oluyor konulu bir poster hazırlayınız.

2/7 Konu: Tropikal iklimde yaşam.

2/8 Konu: Bir tabaka karton üzerine Türkiye’de iklimleri gösteren harita çizme.

2/9 Konu: Ülkelerin İklim Özellikleri.

2/10 Konu: Bir tabaka karton üzerine Anadolu’da yaşamış ilk uygarlıklardan seçeceğiniz beş tanesini Türkiye haritası üzerinde yaşadıkları bölgeye göre yerleştirme.

2/11 Konu: Bölgemizde Yetiştirilen Tarım Ürünleri Grafiği Çizme.

2/12 Konu: Dünya üzerinde görülen başlıca iklimler, etkileri ve bu iklimlere bağlı bitki örtüsü.

2/13 Konu: Coğrafi Koordinatları Kıtaları Ve Okyanusları Gösteren Harita Çizme.

2/14 Konu: MÖ 3000 ve MS 2000 yıllarını kapsayan bir tarih şeridi hazırlama.

2/15 Konu: Türkiye’de görülen iklim tipleri

2/16 Konu: Uygarlıkların Beşiği Anadolu Tanıtım kitapçığı a.Hititler b.Lidyalılar c.Frigler d.İyonyalılar e.Urartular

2/17 Konu: Yaşadığınız şehirde görülen iklimin günlük yaşama etkileri

2/18 Konu: Afrika ile ilgili şiir yazma (poster hazırlama)

2/19 Konu: Dünya Kagıt Üzerinde Harita Çizimi

2/20 Konu:Türkiye İklimler Haritası Çizme

2/22 Konu: Yeryüzünde görülen farklı iklim tiplerinde yaşam konulu power-point sunusu

2/23 Konu: İlk çağ Anadolu uygarlıklarının yerleşme ve ekonomik faaliyetleri ile siyasal ve sosyal yapıları-(afiş çalışması)

Ünite: 3 İpek Yolunda Türkler 5

3/1 Konu: Orta Asya ilk Türk devletleri veya Türk-İslam devletlerinden birini Tanıtan Kitapçık Hazırlama

3/2 Konu: Orta Asya ilk Türk devletleri ve Türk-İslam devletlerinin Türk kültür, sanat ve estetik

anla­yışına katkıları- (albüm çalışması)

3/3 Konu:Sizden, Orta Asya ilk Türk devletleri ve Türk-İslam devletleri döneminde yaşamış dönemin devlet adamları veya Türk büyüklerinden biri ile hayali bir röportaj yapma.

3/4 Konu: İpek Yolunda Tarihsel Empati Afiş Çalışması.

3/5 Konu: İpek Yolu Konulu Yazı Dizisi hazırlama.

3/6 Konu: Bölgenizde eskiden yapılan düğün törenleri.

3/7 Konu: Osmanlı Devleti’ne kadar tarihteki Büyük Türk Devletlerini içeren bir tarih şeridi hazırlama.

3/8 Konu:Boğaç Han Hikâyesi Afiş Çalışması.

3/9 Konu: İpek yolu’nda Türkler Ünitesi ile ilgili bir bulmaca hazırlama.

3/10 Konu: İslamiyetin Doguşu Ve Yayılışı

3/11 Konu:Türklerin İslamiyeti kabulünden sonra bilimsel gelişmelere bakışları ve katkıları konulu duvar gazetesi hazırlama

Ünite: 4 Ülkemizin Kaynakları

4/1 Konu: Akdeniz Bölgesi’nde çıkarılan madenler afiş çalışması.

4/2 Konu: Doğu Anadolu Bölgemiz de çıkartılan dört değişik maden belirleyip, bu madenlerin Türkiye üretimi içerisindeki payını gösteren bir grafik çizme.

4/3 Konu: a. Türkiye’de yetiştirilen beş değişik tarım ürünü belirleyip, bu ürünlerin bölgelerimizdeki dağılımını gösteren bir grafik çizme.

b. Türkiye’nin herhangi bir bölgesini ele alarak; bu bölgede bulunan ve çıkarılan madenlerin dağılımını gösteren bir grafik çizme.

4/4 Konu: Türkiye Haritası çizerek,çizdiğiniz harita üzerinde Türkiye’yi bölgelere ayırmanız ve bölgeler üzerinde aşağıdaki konulardan birini seçerek dağılımını göstermeniz istenmektedir.

 • Tarım ürünleri

 • Hayvancılık
 • Madenler
 • Enerji kaynakları
 • Sanayi
 • Tarihi ve turistik zenginlikler

4/5 Konu: Türkiye’deki 81 ili tanıtan oyun kartı hazırlama.

4/6 Konu: Nitelikli İnsan Gücünün Türkiye Ekonomisine Katkısı.

4/7 Konu: İlgi duyduğunuz bir mesleği belirlemeniz ve bu mesleğin özellikleri ile ilgili çevrenizden bu mesleği yapan kişiyle görüşme.

4/8 Konu:Dört farklı meslek dalından seçtiğiniz kişilerle, mesleklerin gerektirdiği eğitim, beceri ve kişilik özelliklerini içeren röportajlar yapma.

4/9 Konu: Isparta Sanayi ve Ticaret Odasını tanıtıcı bir poster hazırlayınız.

4/10 Konu: Alışverişlerde satış fişi alınması ile ilgili olarak 50 kişiyle anket yapma, sonuçlarını grafiklerle gösterme.

4/11 Konu: Doğal Kaynaklarımız Tükenmesin konulu Afiş çalışması.

4/12 Konu: Küresel ısınma ve etkileri konusunda üç haftalık yazılı basını takip ederek, çıkan haberlerden oluşan bir okul panosu hazırlama.

4/13 Konu: Doğal Kaynaklarımız Tükenmesin konulu Afiş çalışması

4/14 Konu: Türkiye’nin coğrafi bölgelerinin tarihi,turistik değerleri ve doğal güzellikleri

4/15 Konu: Sizden büyük bir kartona Türkiye Haritası çizmeniz, çizdiğiniz harita üzerinde Türkiye’yi bölgelere ayırmanız ve bölgeler üzerinde aşağıdaki özelliklerden sadece istediğiniz bir tanesini göstermeniz istenmektedir.

 • Yetiştirilen tarım ürünleri
 • Yetiştirilen hayvanlar
 • Çıkarılan madenler ve enerji kaynakları
 • Tarihi ve turistik zenginlikler

Ünite: 5 Ülkemiz ve Dünya

5/1 Konu: 2005 yılı verilerini kullanarak Türkiye’nin ihracat ve ithalatı ile ilgili grafik hazırlama.

5/2 Konu: Ülkemizin diğer ülkelerle doğal afetlerde ve çevre sorunlarında dayanışma ve iş birliği içinde olmasını sağlayacak bir çalışma.

5/3 Konu: Türk Cumhuriyetlerini tanıtan oyun kartı hazırlama.

5/4 Konu: Bakü-Ceyhan boru hattı konulu bir poster hazırlama.

5/5 Konu: Türkiye’ni Jeopolitik Konumu ile ilgili afiş hazırlama.

5/6 Konu: Sizden aşağıda verilen konulardan bir tanesini seçmenizi ve seçtiğiniz konu ile ilgili araştırma yaparak çalışmanızı görsel öğelere ağırlık vererek birafişhaline getirip sunmanızı bekliyorum.

 1. Ülkemizin çeşitli yerlerindeki kültürel özellikleri resimlerle açıklama.
 2. Kültürel öğelerin insanların bir arada yaşamasındaki önemini açıklama.
 3. Türkçe Dünyasındaki ülkeleri tanıtma.
 4. Türkiye’nin nüfusunu, nüfus yapısını ve özelliklerini açıklama.
 5. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarihini tanıtma.

5/7 Konu: Ülkemizin tanıtımı ve bu tanıtım için yapılabilecek etkinlikler(İzmir’in tarihi turistik değerleri)

5/8 Konu: Ülkemizin tanıtımı ve bu tanıtım için yapılabilecek etkinlikler konulu afiş çalışması

5/9 Konu: Ülkemizin tanıtımı ve bu tanıtım için yapılabilecek etkinlikler(açılış konuşması hazırlama)

 

Ünite: 6 Demokrasinin Serüveni 6

6/1 Konu: Kişi hak ve özgürlükleriyle ilgili yazılı basını takip ederek çıkan haberleri kullanarak bir poster hazırlama.

6/2 Konu: İnsan haklarının tarihsel gelişim süreci ile ilgili bir tarih şeridi hazırlama.

6/3 Konu: Türk tarihinde kadının konumu ile ilgili örnekleri, kadın haklarının gelişimi açısından yorumlama.

6/4 Konu: Ülkemizde demokratik ve anti demokratik davranış ve uygulamalar

6/5 Konu: Doku ve organ bağışı ile ilgili bir afiş hazırlama

Ünite: 7 Elektronik Yüzyıl

7/1 Konu: 2020 yılında yaşadığınızı hayal edin,

Aşağıdaki teknolojik gelişmelerin birinin ya da bir kaçının 2020 yılında günlük hayatınıza yansımasını (bir gününüzü) anlatan bir hikâye yazmanızı istiyorum.

Teknolojik gelişmeler

 1. Şehirleşme 5. Ulaşım

 2. İletişim 6. Gen Teknolojisi

 3. Haberleşme 7. Nanoteknoloji

 4. Nükleer Enerji 8. Uzay çalışmaları

 1. Veya sizin istediğiniz başka bir teknolojik gelişme

7/2 Konu: Teknolojik bir buluşu (bilgisayar, telefon, televizyon) ele alarak bu buluşun sosyal bilimlerin gelişmesine nasıl katkı sağlayacağını araştırma.

7/3 Konu: Sosyal bilimlerdeki çalışma ve bulgulardan hareketle sosyal bilimlerin toplum hayatına et­kisi.

7/4 Konu: Yıl 2110 konulu bir mizansen oluşturma.

7/5 Konu: Korsan yayıncılığı mercek altına alan bir köşe yazısı yazma.

7/6 Konu: Teknolojik bir ürün tasarlama- afiş çalışması

7. SINIF SOSYAL BILGILER DERSI PERFORMANS GÖREVI KONULARI:

ÜNİTE 1: İletişim ve İnsan İlişkileri

1/1. Kimse beni anlamıyor! ( iletişimin önemi, İletişimi, olumlu ve olumsuz etkileyen tutum ve davranışlar ile ilgili )

1/2. İstediğiniz kişilerle oynayabileceğiniz ve iletişim bozukluklarını içeren bir skeç-drama veya piyes hazırlamanız beklenmektedir.

1/3.Belirlediğiniz bir kişi ile röportaj yapmanız istenmektedir.

ÜNİTE 2: Ülkemizde Nüfus

2/1. Sizden Türkiye’nin 81 ilinden birini seçmeniz ve seçtiğiniz ili tanıtan bir kitapçık hazırlamanız istenmektedir.

2/2. Geleceğimizi planlayalım! (Yaşadığınız şehrin nüfus özellikleri ile Türkiye nüfusunun genel özelliklerinin karşılaştırılması)

2/3-Sizden bulunduğunuz ilin yada seçtiğiniz bir ilin 2007 yılı nüfus sayım sonuçlarını incelemeniz ve grafik olarak hazırlamanız istenmektedir.

2/4. İllerin nüfus miktarlarını gösteren harita çizme.

ÜNİTE 3: Türk Tarihinde Yolculuk

3/1. Sizden Anadolu’da kurulan ilk Türk devletlerinin Türk-İslam mimarisine yaptıkları katkıları örneklerle açıklayan bir pano(afiş) hazırlamanız isteniyor.

3/2.17. Yüzyıldan başlayarak Osmanlı Devleti yenileşme hareketleri konulu bir tarih şeridi hazırlayınız.

3/3. Osmanlı Devleti döneminde denizcilikle ilgili faaliyetleri gösteren bir pano hazırlayınız.

3/4. Sizden aşağıdaki konulardan birini seçmeniz ve seçtiğiniz konuyu bir rapor halinde hazırlamanız istenmektedir.

a. Matbaanın Osmanlı Devletinde geç kullanılma nedenleri ve bu durumun olumsuz etkileri

b.Osmanlı Devletinde 19. yüzyıl da ki devlet yönetimi ile günümüzdeki devlet yönetimini karşılaştırılması

c.Osmanlı devletindeki maliye, ordu, hukuk, eğitim kurumlarının özellikleri ve Osmanlı Devletinin son döneminde bu alanlarda yapılan hatalar.

3/5. Türkiye Selçukluları ve Osmanlı Devleti dönemine ait 1071- 1453-1699-1914 tarih aralığından birini seçerek önemli olayları kapsayan bir tarih şeridi hazırlayınız.

3/6. Osmanlı Devleti’ne ait tarihi bir belgeyi inceleme, yorumlama.

3/7. Osmanlı Devleti, en geniş sınırları haritası.

3/8. Osmanlı padişahları tuğraları konulu bir poster hazırlama.

3/9. Osmanlı imparatorluğu padişahlarından biri ile ilgili bir poster hazırlama.

3/11. Selçuklu Kervansaraylarına Bir Tur Düzenliyoruz.

3/12. 19.y.yılda Osmanlı Devletinde yapılan yenilik hareketlerini ve bunların demokrasiye katkılarını, ayrıca bu yenilikleri ve yenilikçileri gösteren bir poster (afiş) hazırlayınız.

3/13. Osmanlı’da minyatür sanatı.

3/14. 19. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde padişah olsaydınız devleti içinde bulunduğu durumdan kurtarmak için ne gibi önlemler alırdınız. (siyasi, ekonomik, askeri , eğitim, bilim alanları)

ÜNİTE 4: Ekonomi ve Sosyal Hayat

4/1. İpek Yolu ve Baharat Yolunun geçtiği güzergahları gösteren bir harita çizme.

4/2. Vakıflar ile ilgili afiş hazırlama.

4/3. Osmanlıda vakıflar ile ilgili afiş hazırlama. 7

4/4. Sanayi İnkılâbı döneminde yapılan icatların ekonomik ve sosyal hayat üzerindeki etkile­ri.

ÜNİTE 5: Zaman İçinde Bilim

5/1. İlk Çağ uygarlıklarının günümüz bilim ve teknolojisinin gelişimine katkıları.

5/2. Buluşlar ve yaşantımıza katkıları.

5/3. İnsanlık tarihinde önemli buluşları araştırıp, inceleme ve bir tarih şeridi üzerinde gösterme.

5/4. Piri Reis’in dünya haritası konulu bir araştırma ödevi.

5/5. Rönesans konulu bir poster hazırlama.

5/6. Zaman içinde bilim Ünitesi ile ilgili bir bulmaca hazırlama.

ÜNİTE 6: Yaşayan Demokrasi

6/1. Dünyada ve ülkemizde, Demokrasinin dünden bugüne gelişimini içeren bir tarih şeridi hazırlama.

6/2. Demokratik yönetim birimlerindeki milletin temsilcilerinin nasıl seçildikleri ve görevlerinin neler olduğu konusunda bir araştırma.

ÜNİTE 7: Ülkeler arası Köprüler

7/1.Türkiye’deki ortak miras eserlerinden 30 tanesini belirleme ve bunları oyun kartı şeklinde hazırlama.

7/2. Dünya Anıtlar Vakfı ve bu vakfın Türkiye’de koruma altına aldığı dört eser ile ilgili afiş hazırlama.

7/3. Çevre sorunları ve çevre bilinci ile ilgili yazılı basını takip ederek çıkan haberleri kullanarak bir poster(afiş) hazırlama.

7/4.Küresel ısınma ve etkileri konusunda yazılı basını takip ederek, çıkan haberlerden oluşan bir afiş hazırlama.

7/5. Doğal kaynakların bilinçsiz kullanımına bağlı olarak meydana gelen kirlilik sorunu konusunda toplumun bilinçlendirilmesine yönelik bir afiş hazırlama.

7/6. Ülkemizde yaşanan çevre sorunlarını ile ilgili afiş çalışması.

8. SINIFLAR PERFORMANS GÖREVLERİ

ÜNİTE 1

( Ödevinizi yönerge ve Dereceli Puanlama Anahtarı doğrultusunda hazırlayınız.)

1. Türkiye’ye gelecek olan yabancılara Atatürk’ü tanıtmak amacıyla Atatürk’ün hayatını anlatan bir kitapçık hazırlama.

2. Atatürk’ün çocukluk ve öğrencilik yılları ile ilgili bir pano (Afiş) hazırlama.

3. Atatürk’ün askerlik hayatı ile ilgili bir afiş hazırlama.

ÜNİTE 2

( Ödevinizi yönerge ve Dereceli Puanlama Anahtarı doğrultusunda hazırlayınız.)

1. Birinci Dünya Savaşının sebep ve sonuçları, İtilaf ve İttifak Devletleri ve Osmanlı Devleti’nin savaşa katılma nedenleri ile ilgili afiş hazırlama .

2. I. Dünya Savaşı’nın bir cephesi ile ilgili bir gazete haberini yorumlama,konu ile ilgili araştırma yapma.

3. Çanakkale Savaşı ile ilgili afiş hazırlama.

4. Kurtuluş Savaşı’nda azınlıklar tarafından kurulan cemiyetler ve bunların Kurtuluş Savaşı’nı engellemek için yaptıkları çalışmalar ile ilgili bir afiş hazırlama.

5. Kurtuluş Savaşı’nda Milli Varlığa Düşman Cemiyetler ve bunların Kurtuluş Savaşı’nı engellemek için yaptıkları çalışmalar ile ilgili bir afiş hazırlama.

6. Kurtuluş Savaşı’nda Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin araştırılması ve bunların ortaya çıkış nedenleri, özellikleri, yaptıkları çalışmalar ile ilgili bir afiş hazırlama.

7. Kurtuluş Savaşı’nda Atatürk’ün İstanbul’dan başlayarak Ankara’ya kadar yaptığı önemli çalışmaları anlatan bir yazı ve izlediği yolu gösteren bir harita çizme.

8. Kurtuluş Savaşı’nın hazırlık döneminde büyük bir öneme sahip olan kongreler (Erzurum-Sivas Kongreleri) ile ilgili bir afiş çalışması yapma.

9. Misak-ı Milli’nin ilan edilen sınırları ile günümüzdeki sınırlar arasındaki farkı gösteren bir harita çizme ve yorumlama.

ÜNİTE 3

( Ödevinizi yönerge ve Dereceli Puanlama Anahtarı doğrultusunda hazırlayınız.)

1. Bir tabaka karton üzerine Batı Cephesinde meydana gelen savaşlardan birini gösteren harita çizme ve savaş ile ilgili bilgi verme.

( Ödevinizi yönerge doğrultusunda hazırlayınız.)

2. Batı Cephesini gösteren harita çizme( Ödevinizi yönerge doğrultusunda hazırlayınız.)

3. İstiklal Marşı ile ilgili bir hikaye yazma ve bilgisayar sunusu hazırlama.

4. Kurtuluş Savaşında kahramanlığını duyduğunuz veya merak ettiğiniz kişiyi seçerek biyografisini araştırma.

5. Kurtuluş Savaşı döneminde meydana gelmiş önemli olayların kronolojiye uygun olarak bir tarih şeridini hazırlama.

6. Aşağıda verilen konuları dikkatlice okumanızı, bunlardan bir tanesini seçmenizi ve seçtiğiniz konu ile ilgili araştırma yaparak;

a maddesinden bir konu seçenler Power Point Soru Sunusu,

b maddesini seçenler de bir afiş halinde bulmacalarını hazırlayacak ve ayrıca sınıf ortamında her iki grup ta hazırladıkları çalışmayı sunacaklardır.

 1. Power Point Soru Sunusu Hazırlama

Konular:

Batı cephesi, Doğu ve Güney Cephesi,

TBMM’nin açılışı ve TBMM’YE karşı ayaklanmalar,

Musul ve Boğazlar sorunu, 8

Mudanya ve Lozan Antlaşmaları

Sadabat Paktı ve Balkan Antantı,

Çok Partili Hayat Denemeleri,

Ekonomik alanda inkılaplar,

Toplumsal alanda inkılaplar, Hukuk Alanında inkılaplar,

Siyasi Alanda yapılan İnkılaplar,

Atatürk İlkeleri,

II. Dünya Savaşı

b)İnkılap Tarihi Konularından oluşan bulmaca hazırlanması

7. Kurtuluş Savaşıyla İlgili Roman İncelemesi.

8. Sakarya Meydan Muharebesi ile ilgili bir afiş hazırlama.

9. Kurtuluş Savaşının savaş döneminde meydana gelmiş önemli olayları kronolojiye uygun olarak bir kitapçık haline getirme.

10. Bir tabaka karton üzerine Sevr Barış Antlaşması ve Lozan Barış Antlaşmasına göre sınırlarımızı belirten iki harita çiziniz ve bu iki haritayı yorumlayarak Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ile destekleyiniz.

11. Sevr ve Lozan Antlaşmalarının maddelerini yazıp, kayıp ve kazançlarımızı belirleyerek Sevr ve Lozan antlaşmalarındaki sınırlarımızı gösteren ayrı ayrı iki harita çizerek bu haritaların karşılaştırmasını yapınız.

 

ÜNİTE 4

1. Milli egemenlik anlayışını güçlendirme sürecinde saltanatın kaldırılmasını değerlendiren bir ödev hazırlayınız.

2. Sevr ve Lozan anlaşmalarını karşılaştırarak Lozan Antlaşmasını değerlendiren bir ödev hazırlayınız.

3. Ekonomi alanında yapılan inkılâplar ile ilgili bir ödev .

4. “Neden başkent Ankara” konulu bir ödev hazırlayınız.

5. Cumhuriyet rejimi,önemi ve kazandırdıkları ile ilgili bir ödev hazırlayınız.

6. 3 Mart 1924 ‘te kabul edilen kanunların gerekçelerini ve bu kanunların çıkarılması ile toplum hayatında meydana gelen değişme ve gelişmeleri açıklayan bir ödev.

7. Şapka İnkılabı , Ölçü, saat ve takvimdeki değişiklikler Tekke ve Zaviyelerin kapatılması ve yapılan bu yeniliklerle toplum hayatında meydana gelen değişme ve gelişmeleri ortaya koyan bir ödev hazırlayınız.

8. Atatürk’ün çok partili siyasi hayata geçiş ile ilgili yaptığı çalışmalar.

9. Mustafa Kemal’e suikast girişimini cumhuriyete yönelik tehditler açısından değerlendiren bir ödev hazırlayınız.

10. Mikrofon Sende!” (Hukuk, Denizcilik ve tarım alanındaki değişim konusunda haberlerin yapıldığı bir radyoda sunucusunuz. Haberleri sizin sunmanız isteniyor.)

11. Şeyh Sait İsyanını çağdaş , demokratik ve laik T.C. ‘ne karşı tepkiler açısından değerlendiren bir ödev hazırlayınız.

12. Hukuk alanındaki gelişmeleri , medeni kanunun Türk aile yapısında ve kadının toplumdaki yerinde meydana getirdiği değişiklikleri açıklayan bir ödev hazırlayınız.

13. Kabotaj Kanunu’nu milli egemenlik haklarına ve Türk denizciliğine katkılarını değerlendiren bir ödev hazırlayınız.

14. Harf inkılabı ve millet mekteplerini , eğitimin yaygınlaşması ve çağdaş Türk toplumunun oluşması açısından değerlendiren bir ödev hazırlayınız.

15. Atatürk’ün milli kültür ve mili kimlik oluşturmak ve geliştirmek için dil ve tarih alanında yapılan çalışmalar ile ilgili bir afiş hazırlayınız.

16. Menemen (Kubilay) Olayı ‘nı Türk milletinin çok partili siyasi hayata geçişi açısından değerlendiriniz.

17. Çağdaş üniversite ve Sağlık alanında yapılan inkılaplar ile ilgili bir ödev hazırlayınız.

18. Soyadı Kanunu ve Atatürk’ün kadınlara sağladığı hakları dönemin çeşitli ülkelerindeki kadın hakları ile karşılaştıran bir ödev hazırlayınız.

19. Cumhuriyet döneminde Türk Kadının sahip olduğu hak ve özgürlükleri araştırarak ,Türk kadınının konumunu gösteren bir afiş hazırlayınız.

20. Atatürk Döneminde yapılan inkılâpları, inkılâplar öncesi ve sonrası değişikleri gösteren bir afiş hazırlama.

21. Atatürk inkılapları öncesi ve sonrasındaki değişiklikleri karşılaştıran bir kitapçık hazırlama.

22. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yapmış olduğu inkılapları gösteren bir tarih şeridi hazırlama.

23. Atatürk Döneminde yapılan inkılapları, inkılaplar öncesi ve sonrası değişikleri gösteren bir pano hazırlama.

ÜNİTE 5

1. Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri ile ilgili bir afiş hazırlayınız.

2. a- Milli güç unsurlarının ülkemizin bugünlere ulaşmasındaki yerini açıklayan bir Afiş hazırlayınız.

b- Cumhuriyetçilik ilkesinin önemini ve Türk toplumuna faydalarını açıklayan bir Afiş hazırlayınız.

3. Atatürk ilkeleri ve bütünleyici ilkeleri açıklayan bir poster hazırlama.

4. Milliyetçilik ve Halkçılık ilkesinin önemini ve Türk toplumuna faydalarını açıklayan bir Afiş hazırlayınız.

5. Devletçilik,Laiklik ve İnkılapçılık ilkesinin önemini ve Türk toplumuna faydalarını açıklayan bir afiş hazırlayınız.

6. “Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar ve Atatürkçülük” Üniteleri ile ilgili bir bulmaca hazırlama.

7. Atatürk ilkelerinin amaç ve ortak özelliklerini ortaya koyan bir afiş çalışması.

ÜNİTE 6

1. Yabancı okullar ve Musul Meselesini araştıran bir ödev hazırlayınız.

2. Nüfus mübadelesi, Montrö Boğazlar Sözleşmesi konuları ile ilgili bir ödev hazırlayınız.

3. Atatürk’ün Hatay’ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarını ve bu uğurda gösterdiği özveriyi, Hatay Sorununun çözümü, Türkiye’nin Milletler Cemiyetine girişi, komşularımızla işbirliği konuları ile ilgili bir afiş hazırlama.

4. 1- Atatürk’ün son günleri ve ölümü ile ilgili , 9

2-Atatürk’ün ölümü üzerine yayımlanan yazılı ve görsel kanıtlardan hareketle onun kişilik özellikleri ile fikir ve görüşlerinin evrensel değerine ilişkin bir afiş hazırlayınız.

ÜNİTE 7

1. İkinci Dünya Savaşı’nın sebep ,süreç ve sonuçlarını Türkiye’ye etkilerini araştıran bir ödev hazırlayınız.

2. II. Dünya Savaşı’nın nedenlerini anlatan bir drama çalışması.

3. Türkiye’de çok partili siyasi hayata geçişi hızlandıran gelişmeleri demokrasinin gerekleri açısından değerlendiren bir ödev hazırlayınız.

4. Türkiye’nin Dünya üzerindeki konumunun öneminden yola çıkarak İkinci Dünya Savaşı sonrası değişen ülkeler arası ilişkileri değerlendiren bir ödev hazırlayınız.

5. Cumhurbaşkanlarımız konulu bir pano hazırlama.

TC.İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ PROJE ÖDEVİ KONULARI

1. Atatürk’ün hayatını (1881-1938) anlatan bir fotoğraf albümü hazırlama.

2. I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin savaştığı cepheleri gösteren bir harita hazırlama.

3. Aşağıda verilen konulardan bir tanesini seçmenizi ve seçtiğiniz konu ile ilgili araştırma yaparak çalışmanızı, bir rapor halinde ve poster biçiminde sunmanızı bekliyorum.

 1. Büyük bir kartona Mondros Ateşkes Anlaşmasından sonra yapılan işgalleri gösteren harita çizerek konu hakkında bilgi veriniz.
 2. Büyük bir kartona Yararlı ve Zararlı Cemiyetleri gösteren bir tablo çiziniz. Bu cemiyetlerin amaçlarını ve I.Dünya Savaşına etkilerini açıklayınız.

 3. Büyük bir kartona Mustafa Kemal’in Kurtuluş Savaşında milli bilinci ve örgütlenmeyi sağlamak için yaptığı Anadolu’daki hareketlerini gösteren harita çizip açıklamalarını yapınız.

4. Çanakkale Zaferi Albümü Hazırlama.

5. Ben Bir Senaristim” (Mondros Ateşkes Anlaşmasının hemen ardından işgale uğrayan bir şehrimizi seçiniz. Bu şehirdeki cemiyetlerin faaliyetlerini, işgal ve işgale karşı yapılan mücadeleleri anlatan, Kuva-i Milliye ruhunu yansıtan bir senaryo yazma.)

6. Milli Mücadelede Kalem Sizde” (Mondros Ateşkes Anlaşmasının hemen ardından işgale uğrayan bir şehrimizi seçiniz. Bu şehirdeki cemiyetlerin faaliyetlerini, işgal ve işgale karşı yapılan mücadeleleri anlatan, Kuva-i Milliye ruhunu yansıtan bir gazete hazırlama.)

7. Kurtuluş Savaşı Gazetesi Hazırlama.

8. Kurtuluş Savaşı albümü hazırlama.

9. Kurtuluş Savaşıyla İlgili Roman İncelemesi.

10. Kurtuluş Savaşı tarih şeridi hazırlama.

11. 1915 olayları ve Asılsız Ermeni İddiaları” konulu bir panel düzenleme.

12. Kurtuluş Savaşı döneminde meydana gelmiş önemli olayların kronolojiye uygun olarak bir tarih şeridini hazırlama.

13. Aşağıda verilen konulardan bir tanesini seçmenizi, seçtiğiniz konu ile ilgili çalışmanızı kitapçık halinde sunmanızı bekliyorum.

1. Kurtuluş Savaşı sürecinde Gaziantep’in kurtuluşu yolunda büyük kahramanlığı bulunan Şahin Bey’in hayatının araştırılması, kitapçık haline getirilmesi.

2. Kurtuluş Savaşı sürecinde Batı Cephesi’nde büyük kahramanlığı bulunan Hafız İbrahim Demiralay’ın hayatının araştırılması, kitapçık haline getirilmesi.

3. Kurtuluş Savaşı sürecinde Maraş’ın kurtuluşu yolunda büyük kahramanlığı bulunan Sütçü İmam’ın hayatının araştırılması, kitapçık haline getirilmesi.

14. “Mikrofon Sende!” Hukuk, Denizcilik ve tarım alanındaki değişim konusunda radyo programları yapıyoruz.

15. Atatürk inkılâplarını yorumlama.

16. Atatürk inkılapları öncesi ve sonrasındaki değişiklikleri karşılaştıran bir kitapçık hazırlama.

17. Atatürk İlkeleri tablosu(afiş) hazırlama.

18. Atatürk dönemi Türkiye’nin dış siyaseti (Lozan, Paktlar,Musul Sorunu,Hatay Sorunu, Boğazlar Sözleşmesi, Milletler Cemiyeti vs.) konulu kitapçık hazırlama.

7. SINIF SOSYAL BİLGİLER PROJE KONULARI

1. HEMŞERİM MEMLEKET NERESİ?

 • Türkiye’de nüfusun dağılışının neden ve sonuçlarını,

 • Tablo ve grafiklerden yararlanılarak, ülkemiz nüfusunun özellikleri

 • Göçün neden ve sonuçlarını

 • İç göç

- Kırsaldan kente

 • Dış göç

- Ülkemizden yabancı ülkelere

- Yabancı ülkelerden- ülkemize

 • Eğitim ve çalışma hakkının kullanılmasıyla ilgili devletin ve vatandaşın bu konudaki sorumlulukları

 • Yerleşme ve seyahat özgürlüğü konularında proje ödevi

2. Aşağıdaki konulardan birini seçmeniz ve seçtiğiniz konuyu bir rapor haline getirerek poster(afiş) hazırlamanız istenmektedir.

1. Beyin göçünün ülke gelişimi üzerine olumlu ve olumsuz etkileri

2. Coğrafi özelliklerin yaratılacak iş kollarına etkisi

3. Coğrafi özelliklerin yetiştirilecek ya da üretilecek ürünlere ve tüketiciye ulaştırılmasına etkisi

4. Ülkelerin doğal afet durumlarında yapabilecekleri ortak çalışmalar

3. Ülkemizde 1927- 2000 yılına kadar yapılan nüfus sayım sonuçlarını inceleme, grafik olarak hazırlama. 10

4. Isparta ilimizi tanıtan bir kitapçık hazırlama.

5. İstanbul’un Fethinin 557. yıldönümü nedeniyle İstanbul’un Fethini konu alan bir sergi açma.

6. Isparta ilimizi tarihi ve turistik yönden tanıtan bir kitapçık hazırlama.

7. Şehrimizdeki ayak izleri

Osmanlı Devletine başkentlik yapan aşağıdaki şehirlerden birini seçerek tarih, kültür, sanat ve coğrafyasını tanıtıcı, Türk turizmine katkı sağlayacak bir broşür hazırlayınız.

1. Bursa 2. Edirne 3. İstanbul

8. II. Mahmut döneminde yapılan yenilikleri araştırma, rapor hazırlama, ayrıca elde ettiğiniz sonuçları sınıfta slayt olarak sunma.

9. Aşağıdaki konulardan birini seçmeniz ve seçtiğiniz konuyu bir rapor halinde hazırlamanız istenmektedir.

1.Matbaanın Osmanlı Devletinde geç kullanılma nedenleri ve bu durumun olumsuz etkileri.

2.Osmanlı Devletinde 19. yüzyıl da ki devlet yönetimi ile günümüzdeki devlet yönetimini karşılaştırılması.

3.Osmanlı Devletinde 16. yüzyıl da ki sosyal yaşam ve günümüzdeki sosyal yaşamın karşılaştırılması.

4.Osmanlı devletindeki maliye, ordu, hukuk, eğitim kurumlarının özellikleri ve Osmanlı Devletinin son döneminde bu alanlarda yapılan hatalar.

10. Dünya’nın en önemli sorunlarından birisi olan küresel ısınmayı azaltmak için bireysel olarak yapılabilecekleri, çözüm önerisi haline getirerek sınıfa sunma.

11. UNESCO Dünya Ortak Miras Listesi” içerisinde yer alan tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerimizi anlatan bir tanıtım kitabı hazırlama .

12. Suyun yaşamımızdaki önemi konusunda araştırma ve inceleme yapma ve gelecek kuşakları da düşünerek alınacak önlemleri anlatan bir kitap hazırlama

6. SINIF PROJE ÖDEVİ KONULARI

1. Çöpleri Ne Yapalım?

2. Orta Asya Türk Devletleri ile ilgili Çark-ı Felek çalışması

3. Işıklı Türkiye Bölgeler Haritası üzerinde, her bölgeye ait en az üç karakteristik tarım ürününü gösterme.

4. Gelenek ve Göreneklerimiz Hakkında Bir Büyüğü ile Röportaj Hazırlama.

5. Ormanların Yok Olmasını Önleme Yollan Nelerdir?

6. Şehrimizin Sorunlarını Çözelim.

7. Bağımsız Türk Cumhuriyetleri’nden birini seçerek, seçilen ülke ile ilgili poster hazırlama.

8. İklimin İnsan Yaşantısına Etkileri Nelerdir?

9. Aşağıdaki Türk devletlerinden birini seçmeniz, seçtiğiniz devletin coğrafi, ekonomik, siyasal ve kültürel özelliklerini içeren bir kitapçık hazırlamanız beklenmektedir.

Asya Hun, Kök Türk, Uygur, Karahanlı, Gazneli, Büyük Selçuklu Devleti.

10. Erozyon ve etkileri konulu kitapçık hazırlama.

11. İlkçağda Anadolu’da Kurulan Uygarlıklarla İlgili Bilgi Kartlar hazırlama.

12.Mustafa Kemal Atatürk ülkemizde Sosyal Bilgilerin gelişmesi için ne gibi çalışmalar yapmıştır. Bununla ilgili geniş çapta bilgi ve fotoğraf toplama bunu büyük bir kartona düzgünce yapıştırma ve arkadaşlarına sunma.

13. Dört farklı iklime ait ülke seçme. Bu ülkelerin tarım ürünlerini belirleme,seçilen tarım ürünlerinin neden orada yetiştiğini araştırma,bu tarım ürünlerinin ve o ülkelerin fotoğraflarını da bulup bir kartona hazırlama ve arkadaşlarına sunma.

14. İpek Yolu Haritası Çizme.

15.Tarih öncesi ve Tarih Devirlerinin tarih şeridi üzerinde gösterilmesi bu devirlerin değişimine neden olan olayların görsel materyallerle desteklenmesi.

16.Demokrasi’nin tarihi gelişimiyle ilgili tarih şeridi hazırlanması.

17.Anadolu Uygarlıklarından Hititler ve Friglerin tarihi ve sosyal yaşamları (Bu projede uygarlıklara ait farklı kaynaklardan toplanan fotoğraflar yer alacak)

18. Anadolu Uygarlıklarından Lidyalılar ve Urartular ( Bu araştırma döneme ilişkin fotoğraflarla desteklenecek)

19. Fotoğraflarla seçilen bir tarihi eserin tanıtılması.

20.Atatürk ve Bilim konusunun döneme ilişkin fotoğraflarla araştırılması.

21. İlk Türk Devletlerini Tanıtan Kitapçık Hazırlama. ( Bu araştırma döneme ilişkin fotoğraflarla desteklenecek)

22.İlk Müslüman Türk Devletlerini tanıtan kitapçık hazırlama. ( Bu araştırma döneme ilişkin fotoğraflarla desteklenecek)

23.Anadolu Uygarlıklarından İyonyalılar ve Frigler ( Bu araştırma döneme ilişkin fotoğraflarla desteklenecek)

24.Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklu Devletlerinin Türk tarihindeki yeri ve önemini araştırarak bunu rapor halinde fotoğraflarla büyük bir kartona düzgünce yapıştırma ve arkadaşlarına sunma.

25.Mezopotamya Uygarlıklarından Sümerler, Asurlular ve Babilliler ( Bu araştırma döneme ilişkin fotoğraflarla desteklenecek)

26. Aşağıdaki çevre sorunlarından birini seçip Çevre ve Orman Bakanlığı’na sunulmak üzere, sorunun çözüm yollarını içeren bir proje hazırlayınız.

Çevre sorunları:

 1. Hava kirliliği 2.Sanayi atıkları 3. Tıbbi atık 4. Su kirliliği 5.Sulak alanların korunması 6. Çöp sorunu 7. Radyoaktif kirlilik

8.Toprak kirliliği 9.Erozyon

27. Sizden ışık ve sesin çevre kirliliği oluşturup oluşturmadığını araştırmanız ve bu sorunu çözmek için çözüm önerileri üretmeniz beklenmektedir.

28. Sizden ülkemizde bu güne kadar üretimi yapılmamış bir tarım ürünü belirlemeniz isteniyor. Hangi bitkiyi seçtiniz ve bununla ilgili nasıl bir üretim ve pazarlama projesi hazırlarsınız.

29. Sizden Kültür ve Turizm Bakanlığında çalıştığınız düşünülerek ülkemizdeki “UNESCO Dünya Ortak Miras Listesi” içerisinde 11 yer alan tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerimizi anlatan bir tanıtım kitabı hazırlamanız isteniyor.

30. MÖ 3000 ve MS 2000 yıllarını kapsayan bir tarih şeridi hazırlamanız istenmektedir.

31. Türkiye’nin Bölgelerini; fiziki, beşeri ve ekonomik özellikleri yönünden tanıtan bir kitapçık hazırlama.

32.Yurdumuzun komşularını, Türk Dünyasındaki ve Dünya’da Türklerin Yaşadığı Ülkeleri tanıtan oyun kartı hazırlamanız istenmektedir.

33. İstediğiniz bir mesleği seçiniz ve araştırınız. Ayrıca bu meslekle ilgili bir kuruluşu araştırarak, kurum yetilisinden birisiyle röportaj yapınız.

34. Sizden bulunduğunuz bölgede sera üretimi için en uygun sera modelini araştırmanız ve bu model için uygun malzemelerle bir sera tasarlamanız, modelinizi maketleştirmeniz ve çalışmalarınız rapor haline getirerek arkadaşlarınıza sunmanız beklenmektedir.

35. Çevrenizde her gün çok sayıda olay meydana gelmektedir. Televizyon, gazete, dergi ya da çevreniz-
deki güncel olaylardan birini seçerek olayın meydana geliş nedeni ile ilgili bir proje hazırlayın.

VATANDAŞLIK VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ PERFORMANS GÖREVİ KONULARI

 • İnsan ve diğer canlılar arasındaki benzerlik ve farklılıkları gösteren afiş hazırlama.

 • Kardeşlik,sevgi,saygı,hoşgörü,dostluk,dayanışma,adalet kavramlarından birini farklı yöntemler (drama,resim,afiş vb.)kullanarak anlatma.

 • İnsan haklarının gelişimini gösteren zaman şeridi hazırlama.

 • Atatürk’ün insan hak ve özgürlüklerine verdiği önemi anlatan resim,afiş vb.hazırlama.

 • Olumlu/olumsuz iletişime örnek drama hazırlama.

 • Çocuk hakları sözleşmesinin maddelerini farklı yöntemlerle (resim,afiş,fotoğraf vb.) anlatma.

VATANDAŞLIK VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ PROJE KONULARI

 • Kendi bireysel farklılığını dikkate alarak topluma neler katabileceğine ilişkin drama hazırlama.

 • Demokratik ortamların oluşması ve yerleşmesi amacıyla çeşitli faaliyetlerde bulunan bireylerle ilgili biyografi hazırlama.

 • İçinde yaşadığı toplumu zenginleştiren farklı görüş,düşünce,inanç ve kültürel değerleri anlatan afiş hazırlama.

 • Yakın çevresinden meslek sahibi başarılı kadınlarla eğitimleri,mesleğe başlamaları,iş ve ev hayatında yaşadığı zorluklar,başarı hikayeleri vb.konularını kapsayan röportaj yapma.

 • Çevresinde yaşanan bir sorunla ilgili demokratik çözüm önerisi geliştirme ve bunu drama yöntemiyle canlandırma.

 • Çevresinde insan hakları ile ilgili çalışma yapan kurum ve kuruluşlara ait bilgi toplama ve sunma.

 • Okul ortamını/çevrelerini güzelleştirecek,kendileri için daha yararlı bir hale getirebilecek bir proje hazırlama.

 • Belirlenen bir toplum sorunu ile ilgili (açlık,yoksulluk,göç,işsizlik,çevre kirliliği,çölleşme vb.) çözüm panosu oluşturma.

10.Zümre başkanı Uğur ERGİNEKİN 2011-2012 öğretim yılının başarılı bir eğitim yılı olmasını dileyerek toplantıya son verdi.

 

 

 

 

Uğur ERGİNEKİN Şeref AYDIN Süreyya GÜLCAN

Zümre Başkanı Sosyal Bilgiler Öğrt. Sosyal Bilgiler Öğrt.

 

 

 

 

27.09.2011

Uygundur.

Hasan ORUÇ

Okul Müdürü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFİŞ İÇİN DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI 1

Adı Soyadı :

Sınıfı/No :

Açıklama : Aşağıdaki dereceli puanlama anahtarı, posterinizi değerlendirmek için hazırlanmıştır. Bu anahtar, aynı zamanda posterinizi hazırlarken hangi ölçütlere dikkat edeceğiniz konusunda size bilgi vermektedir.

ÖLÇÜTLER

PUAN

Konu postere bakınca hemen anlaşılabilmektedir

1

Poster öğrencinin konuyu kavrama düzeyini yansıtmaktadır

4

Poster gerçeklere(bilgilere) uygundur

1

Posterde kullanılan görseller (fotoğraf,resim,grafik vb) konuyla bağlantılıdır

2

Posterde yazım ve dilbilgisi hatası yoktur

2

Poster ilgi çekici ve dikkat uyandırıcıdır.

1

Yazı , resim vb. yerleştirilmesi posterin özenle yapıldığını göstermektedir

3

Poster temiz ve sergilenebilecek durumdadır

1

TOPLAM

15

Yukarıda verilen dereceli puanlama anahtarına göre öğrencileri değerlendirirken, her bir ölçüt düzeyinde öğrencilerin eksiklikleri varsa belirlenir. Bu eksiklikleri gidermeye yönelik önlemler alınır. Not vermek için ise puanların yüzde karşılığı bulunur ve nota dönüştürülür. Bu çalışmadan alınabilecek en yüksek puan 15’dır. Örneğin, bir öğrenci bu çalışmadan 12 puan almış ise, yüzde puanı 80’dir [(12/15)x100 =%80].

TARİH ŞERİDİ DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI-3

Adı Soyadı :

Sınıfı/No :

Açıklama : Aşağıdaki dereceli puanlama anahtarı,Tarih şeridinizi değerlendirmek için hazırlanmıştır. Bu anahtar, aynı zamanda Tarih Şeridinizi hazırlarken hangi ölçütlere dikkat edeceğiniz konusunda size bilgi vermektedir

 

PUAN

İÇERİK

4

Tarih şeridinde İnsan hakları ile ilgili bütün olay /belgelere yer verilmiş.Kronolojiye uygun olarak yerleştirilmiş.Olay/belge adları ve tarihleri doğru

3

Tarih şeridinde yer verilen olay /belgeler yeterli .Kronolojiye uygun yerleştirilmiş. Olay/belge adları ve tarihleri doğru

2

Bazı önemli olay veya belgeye yer verilmemiş. kronolojide bazı yanlışlıklar var.

1

Pek çok olay veya belgeye yer verilmemiş. kronoloji gözetilmemiş olay/belge adları ve tarihleri eksik.

PUAN

GÖRÜNÜMÜN YETERLİĞİ

4

Tarih Şeridinin görüntüsü temiz ve çok renkli. Tarihler ve olaylar çok kolay okunuyor.

3

Tarih şeridinde birkaç renk var. Bazı olay veya tarihler kolay okunmuyor.

2

Sınırlı sayıda renk kullanılmış. Tarih veya olayların ne olduğu zor okunuyor.

1

Renkler ya hiç yok ya da çok az kullanılmış. Olay ve tarihler iç içe girmiş

PUAN

TARİH ŞERİDİ ELEMANLARI

4

Tarih şeridi aslına uygun şekilde çağlara ayrılmış çağların başlangıç ve bitiş tarihleri belirlenmiş. Milat belirtilmiş.

3

Tarih şeridi çağlara ayrılmış çağların başlangıç ve bitiş tarihleri belirlenmiş..Milat belirtilmiş

2

Tarih şeridi çağlara ayrılmış.milat belirtilmiş

1

Tarih şeridi çağlara ayrılmamış yada yanlışlıklar yapılmış milat belirtilmemiş

 

Yukarıda verilen dereceli puanlama anahtarına göre öğrencileri değerlendirirken, her bir ölçüt düzeyinde öğrencilerin eksiklikleri varsa belirlenir. Bu eksiklikleri gidermeye yönelik önlemler alınır. Not vermek için ise puanların yüzde karşılığı bulunur ve nota dönüştürülür. Bu çalışmadan alınabilecek en yüksek puan 12’dır. Örneğin, bir öğrenci bu çalışmadan 9 puan almış ise, yüzde puanı 75’dir [(9/12)x100 =%75].

KONU ANLATIMI DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI: 12

Öğrencinin Adı Soyadı : GRUP VEYA FERDİ KONU ANLATIMLARINDA

GÖZLENECEK

ÖĞRENCİ KAZANIMLARI

DERECELER

Çok İyi

İyi

Orta

Geçer

Zayıf

5

4

3

2

1

I. ÖDEV HAZIRLAMA SÜRECİ

Ödeve uygun çalışma planı yapma

Grup içinde görev dağılımı yapma

İhtiyaçları belirleme

Farklı kaynaklardan bilgi toplama

Ödevi plana göre gerçekleştirme

TOPLAM

II. ÖDEVİN İÇERİĞİ

Türkçe’yi doğru ve düzgün yazma

Bilgilerin doğruluğu

Toplanan bilgilerin analiz edilmesi

Elde edilen bilgilerden çıkarımda bulunma

Toplanan bilgileri düzenlenme

Yaratıcılık yeteneğini kullanma

Ödevin tertip ve düzenine dikkat etme

TOPLAM

III. SUNU YAPMA

Türkçe’yi doğru ve düzgün konuşma

Sorulara cevap verebilme

Konuyu dinleyicilerin ilgisini çekecek şekilde sunma

Sunuyu hedefe yönelik materyalle destekleme

Sunuda akıcı bir dil ve beden dilini kullanma

Verilen sürede sunuyu yapma

TOPLAM

GENEL TOPLAM

PROJE DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI

AÇIKLAMA:Proje görevi aşağıdaki ölçütler doğrultusunda puanlanacaktır.

5

 • Ödevi hazırlarken çeşitli kaynaklardan faydalanılmıştır.

 • Proje görevinde çalışılmak üzere seçilen konunun raporlaştırılmasında ulaşılan kaynaklardaki bilgilerden yeterince yararlanılmıştır.

 • Poster çalışmasında aktarılan bilgiler grafik dışında fotoğraf, karikatür, çizim vb. ile desteklenmiştir.

 • Poster çalışmasında yer alan görsel materyaller, konuya ilişkin özet bilgiler ile desteklenmiştir.

 • Ödevde kullanılan kaynaklar uygun biçimde postere yansıtılmıştır.

 • Poster anlaşılır biçimde yazılmıştır. Oluşturulan cümleler Türkçe yazım kurallarına uygundur.

4

 • Ödevi hazırlarken çeşitli kaynaklardan faydalanılmıştır.

 • Proje görevinde çalışılmak üzere seçilen konunun raporlaştırılmasında ulaşılan kaynaklardaki bilgilerden yararlanılmıştır.

 • Poster çalışmasında aktarılan bilgiler grafik dışında fotoğraf, karikatür, çizim vb. ile desteklenmiştir.

 • Poster çalışmasında yer alan görsel materyaller, konuya ilişkin özet bilgiler ile desteklenmemiştir.

 • Ödevde kullanılan kaynaklar uygun biçimde Postere yansıtılmamıştır.

 • Poster anlaşılır biçimde yazılmıştır.

3

 • Ödevi hazırlarken çeşitli kaynaklardan faydalanılmıştır.

 • Proje görevinde çalışılmak üzere seçilen konunun raporlaştırılmasında ulaşılan kaynaklardaki bilgilerden yararlanılmıştır.

 • Poster çalışmasında aktarılan bilgiler grafik dışında fotoğraf, karikatür, çizim vb. ile yeterince desteklenmemiştir.

 • Poster çalışmasında yer alan görsel materyaller, konuya ilişkin özet bilgiler ile yeterince desteklenmemiştir.

 • Ödevde kullanılan kaynaklar uygun biçimde rapora yansıtılmamıştır.

 • Poster anlaşılır biçimde yazılmıştır.

2

 • Poster anlaşılır biçimde hazırlanmıştır.

 • Poster çalışmasında aktarılan bilgiler grafik dışında fotoğraf, karikatür, çizim vb. ile yeterince desteklenmemiştir.

 • Poster çalışmasında yer alan görsel materyaller, konuya ilişkin özet bilgiler ile yeterince desteklenmemiştir.

1

 • Posterde konuya ilişkin yer alan bilgiler yetersizdir ve anlaşılır biçimde yazılmamıştır.

-KİTAPÇIK HAZIRLAMA- DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI

Adı Soyadı :

Sınıfı/No :

Açıklama: Aşağıdaki dereceli puanlama anahtarı, hazırladığınız çalışmanızı değerlendirmek için hazırlanmıştır. Bu anahtarı aynı zamanda çalışmanızı hazırlarken hangi ölçütlere dikkat edeceğiniz konusunda size bilgi vermektedir

PUAN

ÖLÇÜTLER

KAPAK

A-Kapağın Tasarımı

3

Kapak tasarımı kişiye özgün ve etkileyici.

2

Kapak tasarlanmış ancak kişiye özgün ve etkileyici değil.

1

Kapak tasarımı eksil yapılmış veya hiç yapılmamış.

B-Kapağın İçeriği

3

Kapakta gerekli bilgilere tam ve doğru olarak yer verilmiş.

2

Kapakta gerekli bilgilere yer verilmiş.

1

Kapakta bilgilere eksik yer verilmiş veya hiç verilmemiş.

İÇERİK

3

İçerikte istenen bilgilere tam ve doğru olarak yer verilmiş.

Konuyla ilgili yapıyı en iyi temsil eden örnekler kullanılmış.

2

İçerikte istenen bilgilere kısmen yer verilmiş.

Konuyla ilgili örneklere yer verilmiş.

1

İçerikte istenen bilgilere ulaşılamamış.

Konuyla ilgili verilen örnekler yeteriz.

MATERYAL KULLANIMI

3

Özgün, yeterli düzeyde, çeşitli görsel materyaller kullanılmış

2

Yeterli düzeyde görsel materyal kullanılmış ancak görsel materyaller özgün ve çeşitli değil

1

Kullanılan görsel materyaller yeterli değil

Materyal Uyumu

3

Konuyla görsel materyaller arasında tam bir uyum sağlanmış

2

Konuyla görsel materyaller arasında kısmen uyum sağlanmış

1

Konuyla görsel materyaller arasında uyum sağlanamamış

KAYNAKÇA

3

Konuya uygun çeşitli kaynaklar kullanılmış ve kaynaklar doğru belirtilmiş

2

Konuya uygun yetersiz kaynak kullanılmış ve kaynaklar belirtilmiş.

1

Konuya uygun hiç kaynak kullanılmamış veya kaynaklar belirtilmemiş.

Dereceli Puanlama Anahtarı:

Öğrencinin Adı Soyadı :

GÖZLENECEK

ÖĞRENCİ KAZANIMLARI

DERECELER

Çok İyi

İyi

Orta

Geçer

Zayıf

5

4

3

2

1

I. ÇALIŞMAYA HAZIRLANMA

Çalışmada Arkadaş uyumu

Çalışmaya Uygun Plan Yapma

Çalışma İçin İş Bölümü Yapma

II.ÇALIŞMA SÜRECİ

Çalışmayı Plana Göre Gerçekleştirme

Kritik Düşünme Becerisi Gösterme

Yaratıcı Görüşler Ortaya Koyma

III. SUNU YAPMA

Türkçe’yi doğru ve düzgün konuşma

Sorulara cevap verebilme

Konuyu dinleyicilerin ilgisini çekecek şekilde sunma

Sunuda akıcı bir dil ve beden dilini kullanma

TOPLAM

GENEL TOPLAM

13

- KONU ANLATIMI- DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI

Öğrencinin Adı Soyadı :

Tarih:

Ödev Konusu :

Değerlendirme

Ölçütleri

Çok İyi

(4)

İyi

(3)

Orta

(2)

Zayıf

(1)

Puan

Farklı bilgi kaynakları kullanarak bilgi ve veri toplama

Bilgilerin bir bütün haline getirilmesi

Ödev konusu ile ilgili temel kavramları anlama, anlatma

Zamanı iyi kullanma

Raporun düzeni, görünüşü, yazım kurallarına uygunluğu

Kaynakçanın belirtilmesi

Yaratıcılık

Ortaya çıkan ürünün konunun amacına uygunluğu

PERFORMANS ÖDEVİDERECELİ PUANLAMA ANAHTARI

AÇIKLAMA: Performans ödevi aşağıdaki ölçütler doğrultusunda puanlanacaktır.

5

 • Ödevi hazırlarken çeşitli kaynaklardan faydalanılmıştır.

 • Performans ödevinde çalışılmak üzere seçilen konunun raporlaştırılmasında ulaşılan kaynaklardaki bilgilerden yeterince yararlanılmıştır.

 • Poster çalışmasında aktarılan bilgiler grafik dışında fotoğraf, karikatür, çizim vb. ile desteklenmiştir.

 • Poster çalışmasında yer alan görsel materyaller, konuya ilişkin özet bilgiler ile desteklenmiştir.

 • Ödevde kullanılan kaynaklar uygun biçimde rapora yansıtılmıştır.

 • Rapor anlaşılır biçimde yazılmıştır. Oluşturulan cümleler Türkçe yazım kurallarına uygundur.

4

 • Ödevi hazırlarken çeşitli kaynaklardan faydalanılmıştır.

 • Performans ödevinde çalışılmak üzere seçilen konunun raporlaştırılmasında ulaşılan kaynaklardaki bilgilerden yararlanılmıştır.

 • Poster çalışmasında aktarılan bilgiler grafik dışında fotoğraf, karikatür, çizim vb. ile desteklenmiştir.

 • Poster çalışmasında yer alan görsel materyaller, konuya ilişkin özet bilgiler ile desteklenmiştir.

 • Ödevde kullanılan kaynaklar uygun biçimde rapora yansıtılmamıştır.

 • Rapor anlaşılır biçimde yazılmıştır.

3

 • Ödevi hazırlarken çeşitli kaynaklardan faydalanılmıştır.

 • Performans ödevinde çalışılmak üzere seçilen konunun raporlaştırılmasında ulaşılan kaynaklardaki bilgilerden yararlanılmıştır.

 • Poster çalışmasında aktarılan bilgiler grafik dışında fotoğraf, karikatür, çizim vb. ile yeterince desteklenmemiştir.

 • Poster çalışmasında yer alan görsel materyaller, konuya ilişkin özet bilgiler ile yeterince desteklenmemiştir.

 • Ödevde kullanılan kaynaklar uygun biçimde rapora yansıtılmamıştır.

 • Rapor anlaşılır biçimde yazılmıştır.

2

 • Rapor anlaşılır biçimde yazılmıştır.

 • Poster çalışmasında aktarılan bilgiler grafik dışında fotoğraf, karikatür, çizim vb. ile yeterince desteklenmemiştir.

 • Poster çalışmasında yer alan görsel materyaller, konuya ilişkin özet bilgiler ile yeterince desteklenmemiştir.

1

 • Raporda konuya ilişkin yer alan bilgiler yetersizdir ve anlaşılır biçimde yazılmamıştır.

PROJE DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

Adı ve Soyadı :

Sınıfı/ No :

GÖZLENECEK

ÖĞRENCİ KAZANIMLARI

DERECELER

Zayıf

Kabul Edilebilir

Orta

İyi

Çok İyi

1

2

3

4

5

I. PROJE HAZIRLAMA SÜRECİ

Projenin amacını belirleme

Projeye uygun çalışma planı yapma

Grup içinde görev dağılımı yapma (Grup çalışması ise)

Belirlenen konunun önemini ortaya koyma

Hazırlanan proje sonunda ne tür sonuçlara ulaşılmak istendiğini ortaya koyma

TOPLAM

II. PROJENİN İÇERİĞİ

Proje konusunda bilimsel açıdan doğru bilgiler aktarma

Toplanan bilgileri analiz etme

Elde edilen bilgilerden çıkarımda bulunma

Yapılan çalışmanın orijinal olmasına özen gösterme

Yapılan çıkarımların nedenlerini ortaya koyma

Yapılan çalışmada eleştirel düşünme becerisini gösterme

Hazırlanan raporun, resimler, gazete haberleri, çizimler, tablo, grafik ve istatistiklerle destekleme

Metne aktarılan tüm bilgilerde Türkçeyi doğru biçimde kullanma

Yararlanılan kaynakları rapora yansıtma

TOPLAM

III. SUNU YAPMA

Konuyu dinleyicilerin ilgisini çekecek şekilde sunma

Sunuyu hedefe yönelik materyalle destekleme

Sunuda akıcı bir dil ve beden dilini kullanma

Sorulara cevap verme

Verilen sürede sunuyu yapma

Sunum sırasında Türkçeyi doğru biçimde kullanma

TOPLAM

GENEL TOPLAM

SERGİ DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI

Adı Soyadı :

Açıklama: Aşağıdaki dereceli puanlama anahtarı, hazırladığınız çalışmanızı değerlendirmek için hazırlanmıştır. Bu anahtarı aynı zamanda çalışmanızı hazırlarken hangi ölçütlere dikkat edeceğiniz konusunda size bilgi vermektedir

PUAN

ÖLÇÜTLER

GÖRÜNÜM

3

Serginin görünümü temiz ve düzenli.

2

Sergi temiz ve düzenli değil

1

Sergi titizlikle hazırlanmamış

 

BİLİMSEL DOĞRULUK

3

Verilen bilgiler tamamen doğru

2

Verilen bilgilerde bazı hatalar var

1

Verilen bilgilerde fazla hata var

 

İÇERİK

3

Açıklayıcı, kısa ve öz bilgiler verilmiş

2

Bazı bilgiler verilmiş ama yeterli düzeyde değil

1

Verilen bilgiler yetersiz

 

MATERYAL KULLANIMI

3

Yazılı ve görsel materyaller arasında uyum sağlanmış

2

Yazılı ve görsel materyaller arasında tam uyum sağlanamamış

1

Yazılı ve görsel materyaller arasında tam uyumsuzluk var

 

OYUN KARTLARI DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI 14

Adı Soyadı :

Sınıfı/No :

Açıklama: Aşağıdaki dereceli puanlama anahtarı, hazırladığınız çalışmanızı değerlendirmek için hazırlanmıştır. Bu anahtarı aynı zamanda çalışmanızı hazırlarken hangi ölçütlere dikkat edeceğiniz konusunda size bilgi vermektedir

PUAN

ÖLÇÜTLER

GÖRÜNÜM

3

Oyun kartları titizlikle hazırlanmış, görünümü temiz ve düzenli.

2

Oyun kartları yeterince temiz ve düzenli değil

1

Oyun kartları titizlikle hazırlanmamış
BİLİMSEL DOĞRULUK

3

Verilen bilgiler tamamen doğru

2

Verilen bilgilerde bazı hatalar var

1

Verilen bilgilerde fazla hata var
İÇERİK

3

Tüm illerin oyun kartı hazırlanmış

2

Bazı illerin oyun kartı hazırlanmamış

1

Oyun kartı hazırlanmamış
MATERYAL KULLANIMI

3

Yazılı ve görsel materyaller arasında uyum sağlanmış

2

Yazılı ve görsel materyaller arasında tam uyum sağlanamamış

1

Yazılı ve görsel materyaller arasında tam uyumsuzluk var

İKLİM VE HARİTA DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI

AÇIKLAMA: Yukarıdaki performans ödevi aşağıdaki ölçütler doğrultusunda puanlanacaktır.

5

 • Ödevi hazırlarken çeşitli kaynaklardan faydalanılmıştır.

 • Performans ödevinde çalışılmak üzere seçilen konunun hazırlanmasında ulaşılan kaynaklardaki bilgilerden yeterince yararlanılmıştır.

 • Harita çalışmasında aktarılan bilgiler fotoğraf, resim, karikatür, çizim vb. ile desteklenmiştir.

 • Harita çalışmasında iklimler ile ilgili yönergede adı geçen bilgileri dışında farklı bilgilere yer verilmiştir

 • Haritada iklim alanları aslına uygun yerleştirilmiştir..

 • Harita aslına uygun çizilmiştir ve renklendirilmiştir. Oluşturulan cümleler Türkçe yazım kurallarına uygundur.

4

 • Ödevi hazırlarken çeşitli kaynaklardan faydalanılmıştır.

 • Performans ödevinde çalışılmak üzere seçilen konunun hazırlanmasında ulaşılan kaynaklardaki bilgilerden yararlanılmıştır.

 • Harita çalışmasında aktarılan bilgiler fotoğraf, resim, karikatür, çizim vb. ile desteklenmiştir.

 • Harita çalışmasında iklimler ile ilgili yönergede adı geçen bilgileri dışında farklı bilgilere yer verilmemiştir

 • Haritada iklim alanları aslına uygun yerleştirilmemiştir

 • Harita aslına uygun çizilmiştir ve renklendirilmiştir. Oluşturulan cümleler Türkçe yazım kurallarına uygundur .

3

 • Ödevi hazırlarken çeşitli kaynaklardan faydalanılmıştır.

 • Performans ödevinde çalışılmak üzere seçilen konunun hazırlanmasında ulaşılan kaynaklardaki bilgilerden yararlanılmıştır.

 • Harita çalışmasında aktarılan bilgiler fotoğraf, resim, karikatür, çizim vb. ile desteklenmemiştir

 • Harita çalışmasında iklimler ile ilgili yönergede adı geçen bilgileri dışında farklı bilgilere yer verilmemiştir

 • Haritada iklim alanları aslına uygun yerleştirilmemiştir

 • Harita aslına uygun çizilmiştir ve renklendirilmiştir. Oluşturulan cümleler Türkçe yazım kurallarına uygundur

2

 • Harita aslına uygun çizilmiştir ve renklendirilmiştir. Oluşturulan cümleler Türkçe yazım kurallarına uygundur

 • Harita çalışmasında iklimler ile ilgili yönergede adı geçen bilgileri dışında farklı bilgilere yer verilmemiştir

 • Haritada iklim alanları aslına uygun yerleştirilmemiştir

1

 • Harita da konuya ilişkin yer alan bilgiler yetersizdir ve anlaşılır aslına uygun biçimde çizilmemiştir

HARİTA ÇİZME VE YORUMLAMA DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI

AÇIKLAMA: performans ödevi aşağıdaki ölçütler doğrultusunda puanlanacaktır.

5

 • Ödevi hazırlarken çeşitli kaynaklardan faydalanılmıştır.

 • Performans ödevinde çalışılmak üzere seçilen konunun hazırlanmasında ulaşılan kaynaklardaki bilgilerden yeterince yararlanılmıştır.

 • Harita çalışmasında aktarılan bilgiler fotoğraf, resim, karikatür, çizim vb. ile desteklenmiştir.

 • Harita çalışmasında uygarlıklarla ile ilgili yönergede adı geçen bilgileri dışında farklı bilgilere yer verilmiştir

 • Haritada uygarlık alanları aslına uygun yerleştirilmiştir..

 • Harita renklendirilmiştir. Oluşturulan cümleler Türkçe yazım kurallarına uygundur.

4

 • Ödevi hazırlarken çeşitli kaynaklardan faydalanılmıştır.

 • Performans ödevinde çalışılmak üzere seçilen konunun hazırlanmasında ulaşılan kaynaklardaki bilgilerden yararlanılmıştır.

 • Harita çalışmasında aktarılan bilgiler fotoğraf, resim, karikatür, çizim vb. ile desteklenmiştir.

 • Harita çalışmasında uygarlıklar ile ilgili yönergede adı geçen bilgileri dışında farklı bilgilere yer verilmemiştir

 • Haritada uygarlık alanları aslına uygun yerleştirilmemiştir

 • Harita renklendirilmiştir. Oluşturulan cümleler Türkçe yazım kurallarına uygundur .

3

 • Ödevi hazırlarken çeşitli kaynaklardan faydalanılmıştır.

 • Performans ödevinde çalışılmak üzere seçilen konunun hazırlanmasında ulaşılan kaynaklardaki bilgilerden yararlanılmıştır.

 • Harita çalışmasında aktarılan bilgiler fotoğraf, resim, karikatür, çizim vb. ile desteklenmemiştir

 • Harita çalışmasında uygarlıklar ile ilgili yönergede adı geçen bilgileri dışında farklı bilgilere yer verilmemiştir

 • Haritada uygarlık alanları aslına uygun yerleştirilmemiştir

 • Harita renklendirilmiştir. Oluşturulan cümleler Türkçe yazım kurallarına uygundur

2

 • Harita çalışmasında aktarılan bilgiler fotoğraf, resim, karikatür, çizim vb. ile desteklenmemiştir

 • Harita çalışmasında uygarlıklar ile ilgili yönergede adı geçen bilgileri dışında farklı bilgilere yer verilmemiştir

 • Haritada uygarlık alanları aslına uygun yerleştirilmemiştir

1

 • Harita da konuya ilişkin yer alan bilgiler yetersizdir ve anlaşılır aslına uygun biçimde çizilmemiştir

HARİTA ÖDEVİ DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI

4

- Harita çizimimükemmel,

- Bölge sınırları tam olarak çizilerek bölgelerin adları yazılmış,

- İlgili yer isimleri ve diğer işaretler/sembollertam yerinde,

- Önemli bilgilerparantez içinde yazılmış,

- Harita amacına uygun şekilde çok güzel renklendirilmiş,

- Sembollerin manasını açıklayan bir liste eklenmiş.

3

- Harita çizimi iyi,

- Bölge sınırları çizilerek bölgelerin adları yazılmış,

- İlgili yer isimleri ve diğer işaretlerde/sembollerde ufak tefek eksikler var,

- Önemli bilgilerden çoğu parantez içinde yazılmış,

- Harita amacına uygun şekilde renklendirilmiş,

- Sembollerin manasını açıklayan bir liste eklenmiş

2

- Harita çiziminde eksikler var,

- Bölge sınırları yaklaşık olarak çizilerek bölgelerin adları yazılmış,

- İlgili yer isimleri ve diğer işaretlerde/sembollerde önemli eksikler var,

- Önemli bilgilerden ancak bazıları parantez içinde yazılmış,

- Harita amacına uygun şekilde renklendirilmiş,

- Sembollerin manasını açıklayan listede eksiklikler var,

1

- Harita çiziminde çok önemli eksikler var, çizgiler birbirine karışmış,

- Bölge sınırları çizilmemiş, bölgelerin adları yazılmamış,

- İlgili yer isimleri ve diğer işaretlerin/sembollerin pek çoğu yok,

- Önemli bilgiler parantez içinde yazılmamış,

- Sembollerin manasını açıklayan bir liste yok,

AFİŞ HAZIRLAMA DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI- 2 15

Adı :

Sınıfı :

Açıklama : Aşağıdaki dereceli puanlama anahtarı,

afişinizi değerlendirmek için hazırlanmıştır.

Bu anahtar, aynı zamanda afişinizi hazırlarken hangi ölçütlere dikkat edeceğiniz

konusunda size bilgi vermektedir.

Puan

GÖRÜNÜM

4

Afiş titizlikle hazırlanmış, afişin görünümü temiz ve düzenli.

Afiş ilgi çekicidir.

3

Afiş titizlikle hazırlanmış, afişin görünümü temiz ve düzenli.

Afiş ilgi çekici değil.

2

Afişin görünümü temiz ve düzenli değil.

Afiş ilgi çekici değil.

1

Afiş titizlikle hazırlanmamış, görünüm kirli ve düzensiz.

Afiş ilgi çekici değil.

Puan

İÇERİK

4

Amaç açık ve anlaşılır olarak belirtilmiş.

Afişin konusu kısa ve öz şekilde vurgulanmış.

3

Amaç açık ve anlaşılır olarak belirtilmiş.

Afişin konusu vurgulanmış.

2

Amaç belirtilmiş.

Afişin konusu eksik vurgulanmış.

1

Amaç eksik belirtilmiş.

Afişin konusu vurgulanmamış.

Puan

SLOGAN

4

İçeriğe uygun çarpıcı bir slogan bulunmuş.

3

İçeriğe uygun slogan bulunmuş ama çarpıcı değil.

2

Slogan bulunmuş ama içeriğe uygun değil.

1

Slogan hiç kullanılmamış.

Puan

ÖGELERİN KULLANIMI

4

Görsel ve yazılı öğeler konuya uygun ve yeterli düzeyde kullanılmış.

Yazılı ve görsel öğeler arasında uyum sağlanmış.

Gereksiz detay kullanılmamış.

3

Görsel ve yazılı öğeler konuyla ilgili ama yetersiz kalmış.

Yazılı ve görsel öğeler arasında uyum sağlanmış.

Gereksiz detay kullanılmamış.

2

Görsel ve yazılı öğeler konuyla ilgili ama yetersiz.

Yazılı ve görsel öğeler arasında tam uyum sağlanamamış.

Gereksiz detay kullanılmış.

1

Görsel ve yazılı öğeler konuyu desteklemiyor.

Yazılı ve görsel öğeler arasında uyumsuzluk var.

Gereksiz detay kullanılmış.

Bu çalışmadan alınabilecek en yüksek puan 16’dır. Örneğin, bir öğrenci bu çalışmadan 12 puan almış ise, yüzde puanı 75’dir [(12/16)x100 =%75].

Adı Soyadı :

Sınıfı/No :

Açıklama: Aşağıdaki dereceli puanlama anahtarı, hazırladığınız çalışmanızı değerlendirmek için hazırlanmıştır. Bu anahtarı aynı zamanda çalışmanızı hazırlarken hangi ölçütlere dikkat edeceğiniz konusunda size bilgi vermektedir

HARİTA İÇİN DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI

 

PUAN

İÇERİK

4

Haritadaki bütün işaretler doğru ve dikkatli bir şekilde yerleştirilmiş. Sınır çizgileri doğru ve özenle çizilmiş.

3

Bütün işaretler haritada var. Bunların çoğu da haritaya doğru yerleştirilmiş.

2

İşaretlerden bir kaçı haritada yok. Haritada olanların da bir kaçı doğru yerleştirilmemiş.

1

İşaretlerin çoğu haritada yok. Olanların çoğu da doğru yerleştirilmemiş.

PUAN

GÖRÜNÜMÜN YETERLİĞİ

4

Haritanın görüntüsü temiz ve çok renkli. Haritadaki işaretler çok kolay okunuyor.

3

Haritada birkaç renk var. Bazı işaretler kolay okunmuyor.

2

Sınırlı sayıda renk kullanılmış. İşaretlerin ne olduğu haritadan zor okunuyor.

1

Renkler ya hiç yok ya da çok az kullanılmış. İşaretler çok az kullanılmış.

PUAN

HARİTA ELEMANLARI

4

Haritanın başlığı, yön oku, ölçeği, anahtar bölümü (lejant), kaynağı, enlem ve boylamları haritada bulunmaktadır.

3

Standart bir haritada olması gerekenlerin çoğu var. Bunların çoğu da doğru ve kolay anlaşılmaktadır.

2

Standart bir haritada olması gerekenlerin yarısı yok.

1

Standart bir haritada olması gerekenlerin çoğu yok.

 

TÜRK İNKILAPLARI DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI

Adı Soyadı :

Sınıfı/No :

Açıklama: Aşağıdaki dereceli puanlama anahtarı, hazırladığınız çalışmanızı değerlendirmek için hazırlanmıştır. Bu anahtarı aynı zamanda çalışmanızı hazırlarken hangi ölçütlere dikkat edeceğiniz konusunda size bilgi vermektedir

PUAN

ÖLÇÜTLER

3

 • Atatürk inkılapları öncesi ile sonrasını karşılaştırmak üzere inkılapları belirlenmiş.

 • Atatürk inkılapları ve sonuçları açıkça belirtilmiş.

 • Atatürk inkılapların öncesi ile sonrasına ait fotoğraflara yer verilmiş.

 • Fotoğraflar (ya da resimleri) karşılaştırmayı gösterecek şekilde düzenlenmiş.

2

 • Atatürk inkılapları öncesi ile sonrasını karşılaştırmak üzere inkılaplar belirlenmiş ancak bazı inkılaplar eksik.

 • Atatürk inkılapları ve sonuçları kısmen belirtilmiş.

 • Atatürk inkılaplarının öncesi ile sonrasına ait bazı fotoğraflara yer verilmiş. Fotoğraflar (ya da resimler) karşılaştırmayı gösterecek şekilde kısmen düzenlenmiş.

1

 • Atatürk inkılapları öncesi ile sonrasını karşılaştırmak üzere inkılaplar kıs belirlenmiş.

 • Atatürk inkılapları ve sonuçları belirtilmemiş.

 • Atatürk İnkılaplarının öncesi ile sonrasına ait fotoğraflara yer verilmemiş.

 DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI ( ÇEVRE SORUNU )

Öğrencinin

Adı :

Soyadı :

Açıklama : Aşağıdaki dereceli puanlama anahtarı, hazırladığınız çalışmayı

değerlendirmek için hazırlanmıştır. Bu anahtar, aynı zamanda projenizi hazırlarken

hangi ölçütlere dikkat edeceğiniz konusunda size bilgi vermektedir.

Bu anahtar üzerine herhangi bir işaretleme yapmayınız.

Puan

KAPAK

3

Kapak tasarımı kişiye özgün ve etkileyici.

2

Kapak tasarlanmış ancak kişiye özgün ve etkileyici değil.

1

Kapak tasarımı eksik yapılmış veya hiç yapılmamış.

Puan

İÇERİK

3

Çevre sorunu tam ve doğru olarak tanımlanmış. Soruna neden olan etkenler ve sorunun etki alanı açık ve net olarak tespit edilmiş. İnsanlar ve çevre üzerindeki etkileri örneklerle açıklanmış. Sorunun doğuracağı tehlikeler mantıklı gerekçelerle açıklanmış. Sorunun çözümüyle ilgili plan, mantıklı ve sistematik olarak geliştirilmiş.

2

Çevre sorunu tanımlanmış. Soruna neden olan etkenler ve sorunun etki alanı tespit edilmiş. İnsanlar ve çevre üzerindeki etkileri açıklanmış. Sorunun doğuracağı bazı tehlikelerden bahsedilmiş. Sorunun çözümüyle ilgili plan geliştirilmeye çalışılmış.

1

Çevre sorunu eksik tanımlanmış. Soruna neden olan etkenler ve sorunun etki alanı eksik tespit edilmiş veya tespit edilememiş. İnsanlar ve çevre üzerindeki etkileri kısmen açıklanmış. Sorunun doğuracağı tehlikelerden eksik bahsedilmiş. Sorunun çözümüyle ilgili plan geliştirilememiş.

Puan

MATERYAL KULLANIMI

3

Özgün, yeterli düzeyde, çeşitli tablo, grafik ve görsel materyaller kullanılmış.

2

Görsel materyaller, tablo ve grafikler kullanılmış ancak yeterli değil.

1

Kullanılan tablo, grafik ve görsel materyaller yeterli değil veya hiç kullanılmamış.

Puan

DİL ve ANLATIM

3

Açık ve anlaşılır, dilbilgisi bakımından doğru cümleler kurulmuş.

Yazım kurallarına uyulmuş, noktalama işaretleri yerli yerinde kullanılmış.

2

Bazı cümleler açık ve anlaşılır değil, dilbilgisi bakımından bazı yanlış cümleler kullanılmış.

Yazım kurallarında ve noktalama işaretlerinde bazı hatalar yapılmış.

1

Cümleler açık ve anlaşılır değil, dilbilgisi bakımından hatalar yapılmış.

Yazım kurallarında ve noktalama işaretlerinde oldukça fazla hatalar yapılmış.

Puan

KAYNAKÇA

3

Konuya uygun çeşitli kaynaklar kullanılmış ve kaynaklar doğru belirtilmiş.

2

Konuya uygun yetersiz kaynak kullanılmış ve kaynaklar belirtilmiş.

1

Konuya uygun hiç kaynak kullanılmamış.

  HAKLAR 16

Öğrencinin
Adı – Soyadı :

Tarih: ………./……/…….

“OKUMAK İSTİYORUM!” PERFORMANS GÖREVİ DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI
Yönerge: “Okumak İstiyorum!” performans görevini, grupta görev alan her bir öğrenciyi sunuma katkısını da dikkate alarak aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirilecektir. Not: Bu puanlama anahtarı, çalışmayla birlikte öğrenciye verilecektir.

ÖLÇÜTLER

4
MÜKEMMEL

3
YETERLİ

2
GELİŞTİRİLMESİ GEREKLİ

1
YETERLİ DEĞİL

KANUNİ

DAYA

NAKLAR

Raporda temel hak ve sorumluluklar doğru açıklanmış, Örneklere yer verilerek anlaşılması sağlanmış, Neler yapılması gerektiği doğru şekilde vurgulanmıştır

Raporda temel hak ve sorumluluklar doğru açıklanmış, Örneklere yer verilerek anlaşılması sağlanmıştır

Raporda temel hak ve sorumluluklar doğru açıklanmıştır

Hak ve sorumluluklar anlaşılamamıştır

SUNUM

ÇALIŞ

MASI

Sunuyu hazırlayanlar konusuna hakim, empati kurarak çözüm yolları geliştirilmiş, Beden dili çok iyi şekilde kullanılmıştır.

Sunuyu hazırlayanlar konusuna hakim, empati kurarak çözüm yolları geliştirilmiştir

Sunuyu hazırlayanlar konusuna hakim

Sunu hazırlığı yetersizdir

VİDEO

ÇEKİMİ

Işık açısı iyi hesaplanmış, sesli çekimler net anlaşılır düzeyde, görüntülerde yardımcı efektler kullanılmıştır

Işık açısı iyi hesaplanmış, sesli çekimler net anlaşılır düzeydedir

Işık açısı iyi hesaplanmıştır

Kamera çekimi yeterli değildir

HAZIR

LANAN RAPORUN YAZIM KURAL

LARINA UYGUN

LUĞU

Türkçe doğru, güzel ve etkili kullanılmış, Dil bilgisi hatası yoktur

Türkçe doğru, güzel ve etkili kullanılmıştır

Basit hatalar yapılmıştır

Önemli hatalar bulunmaktadır

KAY

NAKÇA

Yazılı ve görsel kaynaklar dörtten fazla kullanılmıştır.

Yazılı kaynaklara ağırlık verilmiştir

Bir iki kaynaktan yararlanılmıştır

Hangi kaynaktan yararlanıldığı belirtilmemiştir.

  PANO HAZIRLAMA KONULARINA AİT DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI

Öğrencinin

Adı Soyadı :
Sınıfı :
Açıklama : Aşağıdaki dereceli puanlama anahtarı, hazırladığınız çalışmanızı değerlendirmek için hazırlanmıştır. Bu anahtarı aynı zamanda çalışmanızı hazırlarken hangi ölçütlere dikkat edeceğiniz konusunda size bilgi vermektedir.

 

PUAN

ÖLÇÜTLER

GÖRÜNÜM

Kapağın Tasarımı

4

Pano titizlikle hazırlanmış, Panonun görünümü temiz ve düzenli. Pano ilgi çekici

3

Pano titizlikle hazırlanmış, Panonun görünümü temiz ve düzenli. Pano ilgi çekici değil.

2

Panonun görünümü temiz ve düzenli değil. Pano ilgi çekici değil.

1

Pano titizlikle hazırlanmamış, görünümü kirli ve düzensiz. Pano ilgi çekici değil.

İÇERİK

4

Amaç açık ve anlaşılır olarak belirtilmiş. Panonun konusu kısa ve öz şekilde vurgulanmış.

3

Amaç açık ve anlaşılır olarak belirtilmiş. Panonun konusu vurgulanmış.

2

Amaç belirtilmiş. Panonun konusu vurgulanmış

1

Amaç eksik belirtilmiş. Panonun konusu eksik vurgulanmış

SLOGAN

4

İçeriğe uygun çarpıcı slogan bulunmuş

3

İçeriğe uygun slogan bulunmuş ama çarpıcı değil.

2

Slogan hiç kullanılmamış

MATERYAL KULLANIMI

4

Görsel ve yazılı materyaller konuya uygun ve yeterli düzeyde kullanılmış

Yazılı ve görsel materyaller arasında uyum sağlanmış

Gereksiz detay kullanılmamış

3

Görsel ve yazılı materyaller konuyla ilgili ama yetersiz kullanılmış.

Yazılı ve görsel materyaller arasında uyum sağlanmış

Gereksiz detay kullanılmamış

2

Görsel ve yazılı materyaller konuyla ilgili ama yetersiz

Yazılı ve görsel materyaller arasında tam uyum sağlanamamış

Gereksiz detay kullanılmış

1

Görsel ve yazılı materyaller konuyu desteklemiyor

Yazılı ve görsel materyaller arasında tam uyumsuzluk var

Gereksiz detay kullanılmış

  DRAMA HAZIRLAMA KONULARINA AİT DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI

Performans

Düzeyi

Ölçütler ve Ölçüt Tanımlamaları

İçerik

Çok İyi

-4 puan-

Oyunda yer alan rollerin hepsi ödev konusunu ve amacını tamamen belirtmekte.

İyi

-3 puan-

Oyunda yer alan rollerin çoğunluğu ödev konusunu ve amacını yansıtmakta

Orta

-2 puan-

Oyunda yer alan rollerin birazı ödev konusunu ve amacını belirtmekte.

Geliştirilmeli

-1 puan-

Oyunda yer alan rollerin hiçbiri ödev konusunu ve amacını belirtmemekte.

Bütünlük

Çok İyi

-4 puan-

Grup bir bütün olarak etkili.

İyi

-3 puan-

Grup bütünlüğü oldukça etkili.

Orta

-2 Puan-

Grup bütünlüğü kısmen etkili

Geliştirilmeli

-1 puan-

Grup bütünlüğü yok.

Kostüm

Çok İyi

-4 puan-

Kostümler rollere uygun.

İyi

-3 puan-

Kostümlerin çoğu rollere uygun

Orta

-2 puan-

Birkaç kostüm rollere uygun

Geliştirilmeli

-1 puan-

Kostümlerin hiçbiri uygun değil.

Oyun ve Sunum

Çok İyi

-4 puan-

Gruptaki herkes canlandırdığı karakteri iyi temsil ediyor.

İyi

-3 puan-

Grubun çoğunluğu canlandırdığı karakteri iyi temsil ediyor.

Orta

-2 puan-

Grubun birkaçı canlandırdığı karakteri iyi temsil ediyor.

Geliştirilmeli

-1 puan-

Gruptaki öğrencilerden hiçbiri canlandırdığı karakteri iyi temsil edemiyor.

Etiketler :
Derecelendirme:
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Kullanıcı Yorumları


Konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir?